ALMERE - Stad & Natuur en de gemeente Almere hebben samen een nieuwe Meerjarenovereenkomst afgesloten voor de periode 2021-2025. Tegelijkertijd heeft Stad & Natuur een nieuw koersplan vastgesteld onder de titel ‘Natuurlijk dichtbij’ voor dezelfde periode. Hierin staan de doelen en ambities voor de periode 2021-2025 beschreven. De komende jaren gaan de actuele thema’s van Groen & Gezond Almere een nog prominentere rol spelen in de programma’s en activiteiten.

Stad & Natuur is al 11 jaar dé partner in Almere als het gaat om de groene, gezonde en duurzame stad. “Met onze programmalijnen recreatie, educatie en participatie brengen we de mensen dichterbij de natuur en de natuur dichterbij de mensen. Wij hebben ons in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardig expertisecentrum en dragen bij aan het positieve, groene en innovatieve karakter van Almere.” aldus Liesbeth Bronkhorst, directeur/bestuurder van Stad & Natuur. In 2019 bezochten in totaal bijna 200.000 mensen de Stad & Natuur locaties, zo’n 33.000 bezoekers namen deel aan onze activiteiten en evenementen en 20.000 kinderen uit het basisonderwijs en 950 studenten uit het voortgezet onderwijs namen deel aan diverse vormen van natuur- en milieueducatie.

Educatief aanbod Floriade
Binnen het primair onderwijs staat het beleven van het Almeerse groen en water centraal. De natuur- en milieueducatie sluit aan bij actuele thema’s zoals die van Groen & Gezond Almere. Een voorbeeld is het project FloriALLY, waarin Stad & Natuur samenwerkt met Collage Almere, Floriade BV en de gemeente Almere aan een educatief aanbod voor Floriade Expo 2022.

Meer vrijwilligers
Participatie betreft het “doen in het groen”. Ook in de komende vijf jaar vormen de vrijwilligers de kern van de programmalijn participatie. Stad & Natuur zet in op een groei van het aantal vrijwilligers dat actief is voor groen Almere, op de Stad & Natuur locaties maar ook elders in de stad. Liesbeth Bronkhorst: “Daarvoor werken wij samen met zo’n 20 (groene) vrijwilligersorganisaties die vaak een plekje hebben op de locaties.”

Ambities richting 2025
De Stichting richt zich op thema’s die bijdragen aan de invulling van de duurzaamheidsagenda van de gemeente Almere en gezonde jeugdprogramma’s, en werkt hiertoe samen met een waaier aan lokale en regionale partners op het gebied van cultuur, natuur, techniek, voedsel en gezondheid. Ook naar nieuwe locaties wordt gezocht. Liesbeth Bronkhorst besluit: “Almere groeit, dus wij groeien mee. Zo kunnen we straks ook nieuwe Almeerders de kans bieden om zich aan hun omgeving te verbinden.”