ALMERE - Om de klimaatcrisis te kunnen stoppen, is een krachtige vakbeweging nodig. Dit moet een beweging zijn, zoals hij wordt voorgesteld als boodschap van de film The Loud Spring. De film is reeds in een aantal plaatsen vertoond, maar komt op zondag 26 november naar Het Nieuwe Filmhuis in Almere, aanvang 14.00 uur.


Klimaatverdrag

Het zogenaamde raamverdrag - het Klimaatverdrag - werd in 1992 onder verantwoordelijkheid van de VN afgesloten en ondertekend tijdens de 'Earth Summit' in Rio de Janeiro.

Het doel van het verdrag is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om daarmee ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Op 21 maart 1994 trad het Klimaatverdrag in werking. Sinds dat moment hebben bijna alle leden van de VN het verdrag ondertekend, onder meer Nederland.

De concrete doelstelling van het Klimaatverdrag is vastgelegd als "... het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen ..."


Binnen het verdrag is de 'Conferentie van Partijen' ('Conference of Parties'(COP)), het belangrijkste besluitvormende orgaan. Hier overleggen alle partijen bij de conventie jaarlijks over de voortgang van het werk. Ondertussen zijn er meer dan 20 COP's geweest, waarvan nr COP- 6 in Den Haag werd gehouden in 2000 onder leiding van Jan Pronk.

The Loud Spring

The Loud Spring is een Duitse documentaire (van Labournet) waarin onder meer wetenschappers Julia Steinberger en Andreas Malm, klimaatactivisten, vakbondsleden en het collectief 'Angry Workers' aan het woord komen.

De film onderzoekt - middels interviews en een toekomstscenario - wat er moet veranderen in de maatschappij om klimaatrampen tegen te houden. Uit de film komt de kernboodschap: "... Om de klimaatcrisis te stoppen, is een krachtige vakbeweging nodig van en door werkers ..."


De sprekers geven de grenzen aan waar de klimaatbeweging tegenaan loopt. Met animaties verbeeldt de film een toekomst waarin mensen op hun werk samen de macht kunnen bouwen om de fossiele industrie te stoppen.


De film illustreert hoe de sociale revolutie eruit zou kunnen zien, waarmee de film onze voorstelling van systeemverandering wordt geprikkeld. De kijker wordt uitgenodigd om het einde van het kapitalisme in te beelden, niet het einde van de wereld.


De opzet is om na de voorstelling in discussie te gaan met klimaat- en landbouwactivist Roos Saat en vakbondslid Eirini Galati. De laatste is software engineer en lid van de FNV-kadergroep van de Rabobank.


Roos Saat voert met Extinction Rebellion (XR) Landbouw al 3 jaar actie tegen de bank. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met Milieudefensie, Extinction Rebellion NL (in Almere) en FNV Netwerk Klimaat. Aanmelden kan via de site Milieudefensie of de site De Nieuwe Bibliotheek.