ALMERE - Begin dit jaar vond de Flevo Campus Think Tank voor de vijfde maal plaats. Bijna twintig jongeren uit alle windstreken van de wereld doken samen in het Nederlandse voedselbeleid. Hun conclusie? Dat beleid is nog lang niet stevig genoeg. De deelnemers schreven voor het nieuwe Regeerakkoord een speciale Voedselparagraaf: een ongevraagd, maar goed onderbouwd advies over de beste aanpak van actuele voedsel- en landbouwvraagstukken.

Het advies van de Flevo Campus Think Tank luidt, kort samengevat, dat het nu tijd is om moeilijke beslissingen te nemen. Alleen een combinatie van ‘harde’ maatregelen, zoals belastingen op ongezond voedsel, en ‘zachte’ maatregelen, zoals voedselvoorlichting, zal leiden tot een echte voedseldemocratie en tegelijkertijd tot een groener, gezonder, toekomstbestendig voedselsysteem. Het is aan de nieuwe regering, aldus de deelnemers, om stap voor stap systemische verandering te realiseren naar een circulair en inclusief voedselsysteem. Op 14 april jl. presenteerden de deelnemers hun Voedselparagraaf in de vorm van een manifest. Hans Rutten, beleidsadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nam het manifest in ontvangst. Op donderdag 27 mei a.s. zullen de Think Tank-deelnemers het manifest ook formeel overhandigen aan de Tweede Kamerleden in Den Haag.

> Lees hier het manifest in het Nederlands en in het Engels

Flevo Campus Special:
Nederlands voedselbeleid Het manifest van de Think Tank-deelnemers wordt verder kracht bijgezet door er een verdiepende uitleg bij te geven. Via een interactieve online pagina, een zogeheten Flevo Campus Special, wordt het (gebrek aan) Nederlands voedselbeleid op een interactieve manier uitgelegd.

> Bekijk de interactieve special over voedselbeleid (Engelstalig)

Over de Flevo Campus Think
Tank Als relatief nieuwe stad, op het grensvlak van een grootschalig land- en tuinbouwgebied in Flevoland en de metropoolregio Amsterdam, wil Almere een van de meest groene en gezonde steden van de wereld worden. Om deze ambities in te vullen vraagt Almere de denkkracht en creativiteit van studenten en young professionals. Het eindresultaat van de jaarlijkse Flevo Campus Think Tank is een manifest, bestaande uit concrete aanbevelingen en plannen voor de stad en het land.

Flevo Campus?
Flevo Campus is een kennisinstituut dat zich richt op het stedelijk voedselsysteem van de toekomst. De eerste gebouwen van de campus worden begin dit jaar geopend in het Floriadepark bij Almere. Die locatie is niet toevallig: ze ligt precies tussen een van de meest productieve akkerbouwgebieden ter wereld – de Flevopolder – en een ontluikende megastad – de Randstad. De ideale plek om met toegepast onderzoek, onderwijs en ondernemerschap het stedelijk voedselsysteem van de toekomst te creëren. Flevo Campus richt zich nadrukkelijk op de stad. Zowel in Nederland als in de rest van de wereld wonen de meeste mensen in steden, en stadsbewoners houden zich van oudsher niet bezig met voedselproductie. Dat is traditioneel het terrein van de agrariër en daarvan zijn er steeds minder. Dit betekent dat er steeds minder mensen verantwoordelijk zijn voor de voedselvoorziening van steeds meer mensen. Het betekent ook dat de omgeving en de cultuur waarin stedelingen eten de afgelopen decennia behoorlijk is veranderd. Flevo Campus wil het verleden en heden van het voedselsysteem kennen en duiden en daarmee de toekomst ervan voorspellen en verbeteren.