FLEVOLAND - Provincie Flevoland investeert dit jaar in acht Flevolandse culturele instellingen die zich verder willen professionaliseren en/of innoveren. Dit gebeurt via de subsidieverlening Versterken en Vernieuwen. Er wordt ingezet op diverse thema’s, denk bijvoorbeeld aan landschapskunst, urban arts en muziek.


Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed Sjaak Simonse: “Ook deze ronde heeft weer heel verschillende aanvragen opgeleverd uit verschillende delen van Flevoland. Mooi om te zien hoe de instellingen zich willen professionaliseren of vernieuwen. Dat gaat vaak verder dan alleen de aanvragers zelf. Ze dragen ook bij aan het versterken van de culturele sector en het makersklimaat: Flevoland wordt daarmee ook aantrekkelijker voor nieuwe makers.”

De werkwijze

De subsidieverlening Versterken en Vernieuwen is in totaal drie keer opgezet. De ronde voor 2024 was de laatste mogelijkheid en leverde in totaal elf aanvragen op. De onafhankelijke commissie heeft voor acht van de elf projecten een positief advies uitgebracht: vijf voor het onderdeel professionaliseren en drie voor het onderdeel innovatie. Gedeputeerde Staten hebben het advies van de commissie overgenomen.

De acht projecten

  1. Visionor uit Almere: ontwikkelen van combinatie tussen klassieke muziek en lichtkunst
  2. Kunstmuseum Flevoland en St. Land Art Flevoland: opzetten Land Art Lives, een programma en online platform dat zich richt op diverse vormen van landschapskunst
  3. Cultuurbedrijf Noordoostpolder: Zomer op Schokland, verschillende cultuurhistorische en culturele activiteiten op en rond Schokland in de zomer (‘Verzonken schatten’)
  4. Almeers Jeugd Symfonie Orkest: organiseren van studieweekenden en masterclasses om muzikale talenten verder tot bloei te laten komen
  5. Salty uit Almere: Salty Level Up, een multifunctionele plek waar jongeren tussen 14 en 17 jaar oud zich kunnen ontwikkelen op het gebied van urban arts
  6. De Verbeelding uit Zeewolde: aantrekken van een professional die het cultureel ondernemerschap naar een hoger niveau tilt
  7. Prins te Paard uit Noordoostpolder: doorontwikkeling van de organisatie en het herbestemmen van de werkplaats (een oorspronkelijke schaapskooi) tot een maak- en ontmoetingsplek voor kunstenaars en lokale bewoners
  8. Gouden Haas uit Almere: theatrale installatie waarin zij samen met bezoekers toekomstscenario’s voor Flevoland onderzoeken