ALMERE – De Inspectie van het Onderwijs geeft een pluim aan het Arte College. Zij beoordeelt de onderwijskwaliteit en de examenresultaten positief. Het Arte College is een veilige school: er heerst een fijn schoolklimaat waar leerlingen en werknemers kunnen zijn wie ze willen en prettig met elkaar omgaan, aldus de inspectie na onderzoek op de havo-afdeling. "Leerlingen voelen zich hier gehoord en betrokken."


"Het Arte College heeft een duidelijke focus. De ontwikkeling van leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd en vervolgd door een specifieke aanpak die bij de individuele leerling past. Door de goede samenwerking tussen leraren, mentoren en het zorgteam kunnen leerlingen hier een ononderbroken ontwikkeling doorlopen", concludeert de Inspectie van het Onderwijs na het bezoeken van de havo-afdeling van de school.

Hubert Roza, rector van het Arte College is trots op de beoordeling en op zijn team: "Alle neuzen staan dezelfde kant op. De verschillende leerjaren secties werken nog samen met hetzelfde doel: zorgen dat de leerling zich vloeiend kan ontwikkelen."

Volgens de inspectie heeft de schoolleiding met succes geïnvesteerd in de zorgstructuur. De school heeft goed zicht op de individuele ontwikkeling van elke leerling, denkt goed na over wat wel en wat niet getoetst moet worden, zorgt voor regelmaat in de roosters en biedt maatwerk aan de leerlingen. Hierdoor zijn de leskwaliteit en de examenresultaten van een goed niveau. De inspectie constateert dat het Arte College overzichtelijke leerpleinen, doelgerichte en gestructureerde lessen en actief betrokken leerlingen heeft. "De rust en regelmaat op de leerpleinen zorgen ervoor dat de leerlingen goed weten waar ze aan toe zijn. Dat werkt onderling stimulerend", aldus Roza.

Aandacht voor continue ontwikkeling
Voor het Arte College zijn een goed pedagogisch klimaat, goede samenwerking en een continue ontwikkeling belangrijke speerpunten. "De school heeft de onderwijsresultaten goed in beeld en op alle niveaus binnen de school worden de onderwijsresultaten geëvalueerd, geanalyseerd en er worden met elkaar afspraken gemaakt. Het team fungeert transparant en integer", menen de inspecteurs. Docenten hebben eigen verantwoordelijkheid en kunnen effectief werken. Roza prijst zijn team voor hun open en flexibele houding. "Collega's, leidinggevenden en externe professionals kijken tijdens lesbezoeken mee in de lessen. Hierdoor kunnen we onze lessen blijven verbeteren." Doordat er op Arte College voldoende ruimte is voor bij en nascholing kan het team bovendien volop in ontwikkeling blijven.

Creatief met een doorlopende leerlijn
Het Arte College is tevreden met de positieve beoordeling van de inspectie. Als enige school met cultuurprofiel in Almere richt het Arte zich op vmbo- (kader en tl), havo- en vwo-leerlingen die een bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin willen ontwikkelen. Sinds de oprichting in 2009 zorgt de school, het team en het managementteam voor een doorlopende leerlijn voor elke leerling. Door met leerpleinen te werken geeft het Arte College de leerlingen steun waar nodig en de mogelijkheid om op eigen tempo de talenten te ontwikkelen.