ALMERE - Zoals alle belangrijke maatschappelijke kwesties, is de energietransitie een onderwerp waarover de meningen gepolariseerd zijn. In Talkshow de Toekomst wordt met open vizier onderzocht wat er nodig is om in Nederland te komen tot een klimaatneutrale energie-opwekking. Wat zijn de barrières? Worden burgers voldoende betrokken bij de soms drastische veranderingen in hun leefomgeving wanneer er een wind- of zonnepark wordt gepland? Hoe is de verdeling van de lusten en de lasten? En waarom lijkt het steeds slechter te lukken om tot overeenstemming te komen over grote maatschappelijke kwesties als deze?


Bij eerdere afleveringen maakten onder anderen Herman Wijffels zijn opwachting en Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform. Bij de eerste talkshow van dit seizoen zijn dr. Lise Jans (Sociale-omgevingspsychologie), Jop Fackeldey (gedeputeerde Flevoland) en John van Diepen ( oprichter en directeur ontwikkeling Almeerse Wind) te gast. De talkshow wordt geleid door Margriet Brandsma. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door zanger Jan Veldman.

Datum: 30 juni | Aanvang: 12.00 | Locatie : Erf Vliervelden, Goethelaan 163a, 1349 EG Almere | Toegang is gratis. Aanmelden via https://toneelgroepjanvos.nl/productie/talkshow/