ALMERE – Zaterdagmiddag 9 oktober aanstaande zijn bewoners van Almere en andere geïnteresseerden van harte welkom op de informatiebijeenkomst over Voedselbos Eemvallei Zuid in Almere Oosterwold. De bijeenkomst start om 13 uur op de Parkeerplaats aan de Tureluurweg. Initiatiefnemer Stichting Voedselbosbouw Nederland zal de bezoekers informeren over onder meer de stand van zaken rond het voedselbos en de geplande activiteiten voor de komende maanden. Na een korte inleiding volgt een rondleiding door het veld. Zowel tijdens de inleiding als de rondleiding krijgen bezoekers ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Voor deze gelegenheid organiseert stichting Buytenwold een aantal stoere kinderactiviteiten, zoals marshmallows roosteren, popcorn poffen en, als het weer het toelaat, reuzenbellen blazen.

In Eemvallei Zuid werken Stichting Voedselbosbouw Nederland, Stichting Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer samen aan de ontwikkeling van een nieuw, openbaar natuurgebied (50 ha) waarin natuur, stad en landbouw op innovatieve wijze met elkaar worden verweven. Binnen de contouren van het voedselbos groeit in het Noordelijk deel kruidenrijk grasland voor het rundvee van Natuurboerderij Vliervelden en ontwikkelt Stichting Buytenwold speelplekken voor kinderen. Daarmee wordt het niet alleen een nieuw natuurgebied, maar ook een innovatief landbouw- en recreatiegebied omgeven door woningen. Het gebied geeft kortom een boeiend doorkijkje naar een duurzame toekomst van natuur, stad en landbouw.

Begin 2020 zijn de wegen, fiets- en voetpaden, bomenlanen en een parkeerplaats van het gebied aangelegd.
In het korte plantseizoen 2019-2020 zijn in Voedselbos Eemvallei Zuid snelgroeiende pioniers machinaal aangeplant in de randen en in een grofmazig grid, in de plantvakken. Daarnaast zijn de kilometerslange pluklinten langs de paden aangeplant door ongeveer honderd vrijwilligers. Na de onderbreking vanwege de Coronapandemie zal de aanplant het komende plantseizoen 2021-2022 worden vervolgd. Bij alle activiteiten in de Eemvallei Zuid werkt Stichting Voedselbosbouw niet alleen samen met de projectpartners, maar ook met een kernteam van vrijwilligers dat zich met veel enthousiasme inzet voor de ontwikkeling van een vitaal, divers en productief voedselbos.