ALMERE - In het voorjaar van 2017 is voor de vijfde maal de grootschalige enquête over het imago van Almere gehouden.

Onderzoeksinstituut I&O Research vroeg aan ongeveer 6.000 Nederlanders wat ze van Almere vinden. Deze terugkerende meting is een belangrijke indicator hoe gedacht wordt over Almere; en in welke mate de inspanningen op het gebied van marketing en promotie daar invloed op hebben.

Het is geen eenvoudige opgave om het beeld van en het gevoel bij Almere bij te schaven in de hoofden van miljoenen mensen. De meeste mensen hebben, naast hun eigen woonplaats, slechts bij een paar andere steden echt een goed beeld, meestal omdat ze er op een bepaalde manier een band mee hebben. Als jonge stad moet Almere die banden voor een groot deel nog opbouwen, en dat begint bij jezelf voorstellen.

Sinds een paar jaar wordt Almere daarom flink gepromoot. Het wordt tijd dat de rest van Nederland een beter idee krijgt wat voor bijzondere stad Almere is. Tegelijkertijd is het belangrijk om te meten of deze promotie zoden aan de dijk zet. De gemeente Almere en Almere City Marketing zijn erg verheugd met wat de imagometing laat zien.

Resultaten imagometing

Waar in 2015 6% van de bevolking teruggaf dat ze de campagne hadden gezien, is dat in 2017 gestegen tot maar liefst 20%. Daarbij komt dat de Nederlanders die de campagnes gezien hebben, beduidend positiever over Almere denken. De bezoekgeneigdheid stijgt van 37% naar 59% en de verhuisgeneigdheid stijgt van 6% naar 14%. Dat zijn grote verschillende die aantonen dat de (City)marketingaanpak van de afgelopen jaren, werkt.

Wat verder opvalt is dat de imagostijging vooral te zien is bij de groep ‘rest van Nederland’, dat wil zeggen 60 kilometer en verder van Almere. Dit is de groep die uit zichzelf het minst in aanraking komt met Almere en waar de onbekendheid het hoogst is. Inmiddels associeert 77% van hen Almere met een levendig stadscentrum. Dit was in 2012 nog maar 45%. Ook de mate waarin men Almere associeert met bijzondere woningbouw is sterk toegenomen.

Het rapport laat een opmerkelijke verbetering van het imago van Almere in 2017 ten opzichte van 2015 zien. Het onderzoek laat een duidelijk verband tussen de marketinginspanningen en de resultaten. Dit toont aan dat de sterke focus op de marketing van Almere, helpt bij het veranderen van de houding van mensen tegenover Almere.