ALMERE - De provincie gaat een deel van de Hogering Almere verbreden.

Bij deze verbreding gaan we een extra rijstrook aanleggen in beide richtingen. Bij 2 kruisingen komt de Hogering verdiept te liggen, waardoor de kruisingen ongelijkvloers worden. De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen de A6 en de Hollandse Dreef. De aanpak van de Hogering is nodig om de groei van het verkeer de komende jaren mogelijk te maken. We verbeteren hiermee de bereikbaarheid van Almere.

Provincie Flevoland werkt in dit project samen met gemeente Almere en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.