LELYSTAD – In wat voor Nederland willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De één ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving. Tegelijkertijd hebben we in ons land te maken met de overgang naar duurzame energie, het bereikbaar houden van gebieden en steden en het behouden en beleven van natuur. Het Rijk presenteert met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Om inwoners van Flevoland over deze NOVI te informeren, organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de provincie op maandagavond 9 september een bijeenkomst in het provinciehuis.


Flevoland van de toekomst

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. Heel Nederland staat voor grote uitdagingen. Dat geldt ook voor de provincie Flevoland. Hoe ziet het Flevoland van de toekomst eruit? In Flevoland spelen diverse opgaven en vraagstukken. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) helpt provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Een voorbeeld van hoe de provincie Flevoland vanuit de NOVI al werkt aan het slim inrichten van de leefomgeving is Landbouw Meerdere Smaken. Hierin ondersteunt Flevoland initiatieven die de landbouw vernieuwen en verduurzamen. Zo werken diverse ondernemers aan agroforestry, slimme robots of korte ketens.


Bijeenkomst

De bijeenkomst op 9 september is van 19.00 tot 21.00 uur in het provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad. Inwoners van Flevoland kunnen meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze geven.