ZWOLLE - In Flevoland is het aantal woningen met zonnepanelen vorig jaar met 27,6 procent toegenomen ten opzichte van 2021, zo blijkt uit recente CBS-cijfers. De grootste stijging vond plaats in de gemeente Urk, waar het aantal huizen met zonnepanelen met maar liefst 42,6 procent toenam als gevolg van d e energiecrisis. Ook in de Noordoostpolder was er een sterke groei, terwijl de stijging in Lelystad iets achterbleef. Dit onderzoek is uitgevoerd door energiebedrijf Zonneplan.

Volgens het onderzoek van Zonneplan is de gemeente Urk de koploper qua absolute toename van zonnepanelen. Echter, het hoogste percentage zonnedaken wordt gevonden in Dronten, waar inmiddels 39,2 procent van alle woningen over zonnepanelen beschikt. Ook Zeewolde, de Noordoostpolder, Lelystad en Urk hebben (ruim) meer dan 30 procent van de woningen met zonnepanelen. De gemeente Almere blijft hierin achter met slechts 25,3 procent van de woningen die zelf stroom opwekken. Volgens Zonneplan komt dit doordat Almere relatief veel appartementen heeft, waardoor bewoners niet zelf kunnen kiezen voor zonnepanelen, maar afhankelijk zijn van de verhuurder of Vereniging van Eigenaren (VvE).

Meeste geschikte woningen buiten de Randstad
Dat laatste vertaalt zich ook landelijk gezien door. Al jaren is het percentage huizen met zonnepanelen in de provincies buiten de Randstad namelijk het grootst. Met name de noordelijke provincies en Zeeland wekken relatief gezien erg veel zonnestroom op. Dat zijn dan ook de provincies met veel geschikte daken. Wel heeft er afgelopen jaar een kleine verschuiving plaatsgevonden. Waar de top-5 in 2021 nog (in deze volgorde) bestond uit Drenthe, Friesland, Zeeland, Limburg en Groningen, wisselden in 2022 Friesland en Zeeland van positie en hetzelfde gold voor Limburg en Groningen. Zuid-Holland was en blijft hekkensluiter.

Vraag naar zonnepanelen genormaliseerd
Als gevolg van de energiecrisis nam de vraag naar zonnepanelen vorig jaar buitenproportionele vormen aan. Wachttijden liepen op tot soms wel bijna een jaar. En hoewel de interesse in zonnepanelen nog altijd groot is vergeleken met de jaren voor 2022 is de vraag wel weer wat genormaliseerd, zegt Zonneplan. In sommige regio’s kan alweer binnen acht weken geïnstalleerd worden, in andere regio’s gaat het nog altijd om zo’n zes maanden.