FLEVOLAND - Natuur en Milieufederatie Flevoland beschikt al enige jaren over een Fonds. Het doel van dit Fonds is om de lidorganisaties financieel te ondersteunen bij juridische procedures. De organisaties die als lid zijn aangesloten, kunnen elk jaar een beroep doen op dit Fonds. Het Fonds is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Jaarlijks is een bedrag van 5.000 euro beschikbaar.

Controle rond de zomer

Het bestuur controleert meestal rond de zomer of het bedrag helemaal is gebruikt. Indien het bedrag nog niet helemaal is gebruikt, kan het bestuur een besluit nemen om het fonds open te stellen voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de aangesloten lidorganisaties.

Op deze manier wil het bestuur mogelijk maken dat het Fonds benut kan worden als cofinanciering door de aangesloten lidorganisaties. Daarnaast kunnen de leden een verzoek indienen om ondersteuning te krijgen vanuit het bureau, zoals deskundigheid en uren.

Toekenningen NMFF-Fonds Verbraaken 2023
De organisatie NMFF heeft momenteel 66 lidorganisaties, die jaarlijks een beroep kunnen doen op het Fonds. De lidorganisaties werken dagelijks aan een mooi en duurzaam Flevoland. Hierbij blijven vaak veel ideeën op de plank liggen door beperkte financiële middelen.

Middels het Fonds kan de organisatie NMFF de dromen van de lidorganisaties ondersteunen en tot bloei brengen. Daarom is de organisatie verheugd dat vanuit het Fonds 17 lidorganisaties met een extra financiële bijdrage ondersteund kunnen worden.

De aanvragen van de aangesloten organisaties worden door het bestuur beoordeeld en het Fonds geeft de verschillende organisaties een financiële bijdrage.

 • KNNV Lelystad: voor aanschaf van materialen voor een plantenkennis cursus

 • Groei & Bloei Lelystad: voor beamer & scherm voor lezingen milieuvriendelijk tuinieren

 • St. Participatie Wisentbos (Dronten): voor het renoveren van een vleermuis onderkomen

 • Ver. Milieuvriendelijk Tuinieren, Volkstuinvereniging Zuigerplas en Biotuinen Lelystad: voor drie workshops over anders omgaan met groenten (kiemen en fermenteren) .

 • St. Wijnbouw Lelystad: voor communicatiemiddelen

 • 4Fusion (Lelystad): voor flyers voor jongeren over vakantie-activiteiten

 • St. Bultparkcomité (Lelystad): voor aanplant van struiken en struweel voor insecten

 • IVN Zeewolde: voor vervanging van tien informatiepanelen rond de Roode Schuur

 • St. Zelfbeheer Hoekwierde (Almere): voor de aanschaf van 6 eendenmanden

 • IVN Lelystad: voor de aanschaf van een scharrelkids kar

 • Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk: Masterclass over IJsselmeergebied en klimaatverandering

 • St. Dop en Erwt (Lelystad): voor duurzame ledverlichting in hun excursie ruimte

 • Coöp. BoerenNatuur Flevoland: voor informatieborden over agrarisch natuurbeheer

 • Ned. Bijenhoudersvereniging Oostelijk Flevoland: voor zadenpakketjes voor infomarkten

 • St. Vogel- en Natuurwacht Flevoland: voor nachtzichtkijkers voor avondexcursies