FLEVOLAND - Provincie Flevoland heeft een nieuw fonds in het leven geroepen om de leefbaarheid op het platteland te stimuleren: het Fonds Leefbaarheid. Het fonds is bedoeld om projecten te ondersteunen, die er voor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken.

Hiervoor is in 2018 en 2019 een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. De minimale bijdrage uit het Fonds is 10 duizend euro, maximaal 500 duizend. Per jaar keert het fonds maximaal 750 duizend euro uit.

Sociale binding

Gedeputeerde Ad Meijer: “Gedeputeerde Arie Stuivenberg heeft het fonds bedacht om de sociale binding op het Flevolandse platteland te versterken. Die is de afgelopen jaren onder druk komen te staan door de toenemende individualisering en door bezuinigingen op ontmoetingsplaatsen zoals buurtcentra en bibliotheken. Ik deel zijn wens om projecten te ondersteunen, die mensen weer samenbrengen. Vandaar dat ik ook heel blij ben dat dit fonds er is. Ik ben ook zeer benieuwd welke ideeën er zullen komen vanuit het gebied. Ik laat me graag verrassen.”

Aanvragen

Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, maar ook gemeenten en andere overheden die projecten hebben die aansluiten bij het doel van het Fonds kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Zij kunnen een maximale bijdrage krijgen van 75% van hun totale begroting. Aanvragen kunnen in september en oktober 2017 en in september-oktober 2018 worden ingediend. Er wordt een onafhankelijke commissie ingesteld, die de aanvragen gaat beoordelen. In januari besluiten GS welke projecten gehonoreerd worden. Mensen die hulp nodig hebben bij het indienen van hun aanvraag kunnen, op kosten van de provincie, terecht bij de bureausSubsidiegezocht.nl en Bergink Advies.

Platteland

Met het platteland wordt bedoeld de gehele provincie Flevoland, met uitzondering van de stedelijke kernen van Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Emmeloord en Urk. Dit betekent niet dat inwoners van die kernen geen aanvraag kunnen doen voor een subsidie uit het Fonds. Zolang de uitwerking van het project maar in het buitengebied plaatsvindt. Meer informatie kunt u vinden in het dossier: Agenda Vitaal Platteland, Fonds Leefbaarheid.