ALMERE - Het Flevoziekenhuis, de gemeente Almere en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben woensdag 10 oktober – de Dag van de Duurzaamheid - de Green Deal Zorg ondertekend. Daarnaast ontving het ziekenhuis het bronzen keurmerk van de Milieuthermometer Zorg uit handen van Jan Hoek, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing.

De Green Deal Zorg is een duurzaamheidsconcept, ontwikkeld door en voor de zorgsector, met als doel de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. De Green Deal is een erkend alternatief voor de verplichte energie-audit die bedrijven vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) moeten uitvoeren. Het format wordt onder meer gedragen door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerken en kennis delen
In de Green Deal Zorg in Almere hebben de betrokken partijen samenwerkingafspraken gemaakt om de milieuprestaties van de zorginstelling(en) te verbeteren en extra kansen voor een beter milieu te benutten. Annette Fijn van Draat, lid van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis: “Door met onder meer de gemeente Almere en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek de Green Deal van de zorg te ondertekenen, intensiveren we de regionale samenwerking op dit gebied. Daarnaast is het voor ons een belangrijke stap naar een verduurzaming van de bedrijfsvoering van ons ziekenhuis.”

Wethouder Hoek: “We staan voor een enorme duurzaamheidsopgave die we alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. We ondersteunen dit initiatief van het Flevoziekenhuis dan ook van harte. Door samen te werken en kennis te delen kun je sneller grotere stappen zetten.”. Bij de Green Deal Zorg in Almere zijn ook de provincie Flevoland, het Milieuplatform Zorg en de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland betrokken.

Milieuthermometer Zorg
De betrokken Almeerse partijen hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van de Milieuthermometer Zorg: een milieumanagementsysteem waarmee een duurzame bedrijfsvoering op milieugebied wordt gestimuleerd en geborgd. Deze thermometer kent drie keurmerken: brons, zilver en goud. De invoering van de Milieuthermometer geeft het Flevoziekenhuis meer verantwoordelijkheden en meer mogelijkheden om zelfstandig en planmatig milieumaatregelen door te voeren. Daarnaast vermindert het de regeldruk vanuit de toezichthoudende instantie: de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bronzen keurmerk Flevoziekenhuis
Het Flevoziekenhuis is al ruim een jaar bezig met de implementatie van de Milieuthermometer Zorg. Op de Dag van de Duurzaamheid ontving het ziekenhuis, uit handen van Jan Hoek, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing, officieel het bronzen certificaat. Het Flevoziekenhuis heeft de intentie om in 2021 het zilveren keurmerk binnen te halen.

Op termijn
Met het ondertekenen van de Green Deal, onderschrijft de gemeente Almere het belang van het verduurzamen van de zorgsector. De Green Deal Zorg sluit ook goed aan bij de ambities van de gemeente om circulair en energie neutraal te worden. Het is bovendien een positief signaal naar andere zorginstellingen die ook aansluiting kunnen vinden bij de Green Deal.