FLEVOLAND - Iedereen heeft het erover: de teelt van lokale eiwitten heeft de toekomst. Maar waarom zeggen de boeren uit Flevoland dan NEE tegen de verkoop van hun eiwitrijke boontjes? Omdat veldbonen geteeld in het buitenland goedkoper zijn dan lokaal geteeld, willen industriële verwerkers te weinig betalen. Voor onze mooie gezonde bonen verdienen we een eerlijke prijs, waarvan we weten dat die in de keten makkelijk terugverdiend kan worden.


Wereldmarktprijs

De wereldmarktprijs ligt te laag voor Nederlandse telers, waardoor er voor de Flevolandse boeren op dit moment niets te verdienen valt aan de teelt van hun eiwitrijke boontjes. “Willen we kunnen concurreren met de internationale markt, dan moeten we verkopen onder kostprijs. We hebben besloten dit voor het komende teeltseizoen niet te doen, omdat we niet op voorhand willen tekenen voor een verliesgevend gewas. Waarvan wij tegelijkertijd zeker weten dat het een enorme potentie heeft”, aldus Jaco Burgers van ERF BV en Convention.

Geef lokaal ook een waarde

De boeren uit Flevoland willen dat lokaal geteeld voedsel ook een waarde krijgt. De veldbonen zijn goed voor de biodiversiteit, de bodem en halen stikstof uit de lucht. De consument en het klimaat vragen hier immers om. In België ontvangen boeren een premie per geteelde hectare veldbonen, in Nederland niet. Dit maakt nou net het verschil.

Toekomst FlevoVeldboon

FlevoVeldboon is een pilotproject van provincie Flevoland, waarin teelt en verwerking van veldbonen voor humane consumptie wordt gestimuleerd. “Ondanks de lage prijs blijven we telen om onze kennisvoorsprong te behouden en onze afzet in de korte keten te vergroten. We blijven er alles aan doen om de potentie uit de FlevoVeldboon te halen. Voorinvestering uit de gehele keten is nu nodig, want alleen samen kunnen we dit mogelijk maken”, zegt boer Herman Navis uit Almere.