ALMERE/LELYSTAD - De Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan een nieuwe MRA Agenda 2024-2028. Voor de invulling van die agenda heeft provincie Flevoland samen met de deelregio Almere-Lelystad een propositie opgesteld met de titel 'Duidelijk Anders'. De propositie werd gisteravond toegelicht aan leden van Provinciale Staten en de gemeenteraden van Lelystad en Almere. De toelichting wordt vanuit de provincie gegeven door coördinerend portefeuillehouder, gedeputeerde Chris Jansen en door burgemeester van Almere Hein van der Loo en wethouder Dennis Grimbergen van de gemeente Lelystad.


Totstandkoming

Het MRA-bureau heeft begin 2023 alle zeven deelregio's van de MRA gevraagd een propositie aan te leveren voor 1 november 2023 ten behoeve van de MRA Agenda 2024-2028.

Provincie Flevoland heeft in goede samenwerking met deelregio Almere-Lelystad deze propositie opgesteld. De gemeenteraden van Lelystad en Almere en Provinciale Staten Flevoland hebben gezamenlijk een prioriteitenbrief meegegeven die als basis gold voor de propositie.

Duidelijk anders

Deelregio Almere-Lelystad is duidelijk anders: groen, jong, ruim, dynamisch en verbonden. Een gebied dat niet alleen de toekomst met open armen verwelkomt, maar ook streeft naar het versterken van overgangen en verbindingen van de stad met de natuur en water, een ambitie die de regiogrenzen overstijgt.

Almere en Lelystad vormen het stedelijk hart van de provincie Flevoland. Nieuw land, opgebouwd door ambitieuze inwoners en ondernemers met een traditie van innovatie. In Flevoland gaan wij kansen en uitdagingen aan.

Als deelregio van de MRA willen Almere, Lelystad en provincie Flevoland een stuwende kracht zijn voor groei en ontwikkeling en versterking van brede welvaart.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio.