FLEVOLAND - MRA-Elektrisch heeft een concessie verleend aan Shell Recharge, TotalEnergies en NXT 50five voor het plaatsen, beheren en exploiteren van snelladers. Daarmee kan het aantal publieke snellaadstations in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht tot 600 worden uitgebreid. MRA-Elektrisch heeft hier met de drie provincies en een groot aantal gemeenten een succesvolle gezamenlijke aanbesteding voor gedaan.

Gezamenlijke aanbesteding


Het is voor het eerst dat gemeenten in Nederland een gezamenlijke aanbesteding voor snelladers doen. Meer dan driekwart van de 74 gemeenten in de drie provincies bundelden hiervoor hun krachten. In Flevoland doen alle zes de gemeenten mee. "Om elektrisch rijden te stimuleren is een goed netwerk met snelladers onmisbaar." Aldus gedeputeerde Jan de Reus. "Door dit samen te doen, maken we de overstap naar schoner rijden voor veel mensen gemakkelijker. En daar profiteren we allemaal van."


Medio 2024

Elektrische rijders kunnen de eerste nieuwe snelladers medio 2024 al gaan gebruiken. Gemeenten hebben 176 voorkeur locaties aangewezen waar de schop snel de grond in kan. Er komen zowel snelladers binnen als buiten de bebouwde kom. Denk bijvoorbeeld aan winkelcentra, sportcentra of bedrijventerreinen, waar je tijdens je bezoek ondertussen even snellaadt.


Goed dekkend netwerk

Dat de gemeenten samen optrekken, draagt bij aan een goede spreiding van de publieke snelladers. Dus niet twee snellaadstations dicht bij elkaar aan weerszijden van een gemeentegrens, maar alle snellaadstations op zorgvuldig afgestemde strategische locaties. Precies daar waar de e-rijder er behoefte aan heeft. Zo helpen de gemeenten het e-rijden maximaal vooruit.


Service voor de e-rijder

Op locaties waar sprake is van netcongestie nemen de drie winnende partijen technische maatregelen zodat e-rijders hier toch kunnen snelladen. Bijvoorbeeld met batterijkasten. Bijzonder is ook dat alle drie exploitanten gedifferentieerde snellaadtarieven gaan aanbieden. Tijdens daluren, als de vraag naar stroom laag is, is snelladen goedkoper.

Hoewel de laadtarieven nog niet volledig meebewegen met de stroomprijs, is dit een belangrijke stap op weg hiernaartoe. Voor e-rijders kan dit een aantrekkelijke manier zijn om de snellaadkosten te verlagen: laden als de stroomprijs laag is, bijvoorbeeld als er veel zonne- en windenergie wordt opgewekt, maar de vraag naar stroom in ons land klein is.

De marktpartijen hebben zich bovendien verplicht te zorgen voor transparante laadprijzen. De snellaadprijs is daarom behalve via een app ook op een scherm bij de snellader te zien.

Groeiende markt, gezonde concurrentie

De prognose is dat het aantal elektrische auto's op de weg de komende jaren explosief zal groeien, terwijl de laadsnelheid van e-auto's flink toeneemt. Algemeen is de verwachting dat hiermee de vraag naar snelladers ook sterk zal groeien. Gedeputeerde De Reus: "De groei willen we voor zijn.

En door het aan drie partijen te gunnen, zorgen we er ook voor dat er voor de elektrische rijders voldoende keuze is om onderweg snel te kunnen laden. Ik ben dan ook erg blij met deze stap."

Samenwerkingsproject

De gezamenlijke aanbesteding is verzorgd door projectbureau MRA-Elektrisch. MRA-Elektrisch is een samenwerkingsproject van de overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (regio Noordwest). Doel is het stimuleren van elektrisch vervoer om daarmee beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat te realiseren.


Sinds 2012 ondersteunt het projectbureau het elektrisch rijden door het plaatsen en beheren van laadinfrastructuur in gemeenten. Ook is het bureau initiator en aanjager van projecten met elektrische voertuigen.