FLEVOLAND - Na de provincies Drenthe, Gelderland en Groningen mag ook Flevoland zich vanaf nu een regenboogprovincie noemen. Dat hebben Provinciale Staten tijdens de laatste vergadering besloten. In de toekomst zal het college bewuste prioriteit aan de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen en interseksuelen (LHBTI’s).

Motie Partij van de Dieren

De nieuwe status komt voort uit een motie die werd ingediend door de Partij voor de Dieren. Volgens deze verklaring hebben alle LHBTI’s recht op veiligheid, een eerlijke kans op participatie en een gelijke behandeling, Het college wordt daarom aangemoedigd om de sociale acceptatie van LHBTI’s samen met haar partners te stimuleren en waar mogelijk om te zetten in beleid. Daarnaast zou de provincie in al haar PR en communicatie uit moeten dragen dat alle burgers in Flevoland gezien en gewaardeerd worden, inclusief LHBTI’ers. Bovendien worden alle Flevolandse gemeenten in de motie opgeroepen om zich aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden.

CdK: "Onderwerp dat aandacht vraagt"

Hoewel het initiatief van de Partij voor de Dieren door een meerderheid van Provinciale Staten werd ondersteund, riep het thema wel een levendig debat op tussen de verschillende Statenpartijen. Namens het college constateerde Commissaris van de Koning Leen Verbeek dan ook veelbetekenend dat ‘aan diversiteit geen gebrek was’. “Vanaf het eerste moment dat ik hier als Commissaris van de Koning binnen ben gekomen, heeft het personeel dit onderwerp met regelmaat enthousiast op de agenda gezet,” reageerde hij. ‘Niet als probleem, maar met eigen ideeën. Hier houden we niemand op een discriminerende manier buiten de deur.

We hebben een management en een directie die zich daar ook hard voor maakt. Niet in achterkamertjes, niet achter de schermen, maar publiekelijk. In mijn opvatting en interpretatie sluit deze motie volledig aan bij de ambitie die wij op het provinciehuis al hebben. Daarom wil ik hier ook op aanspreekbaar zijn en ik wil daar verantwoording over afleggen. Ik zal ook nog eens goed op een rijtje laten zetten wat wij in het provinciehuis al doen op dit gebied. Want dit is een onderwerp dat aandacht vraagt.” Tot dusver was Lelystad de enige Flevolandse gemeente die zich aan het project Regenboogsteden heeft verbonden.