ALMERE - Nobelhof@Oosterwold, een wooninitiatief door ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking, gaat er nu echt komen. Na ruim 5 jaar van voorbereiding zijn de benodigde overeenkomsten getekend en ligt er een definitief ontwerp. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt het project dat wordt gebouwd in Oosterwold, een groen gebied tussen Almere en Zeewolde. Woningcorporatie De Alliantie is opdrachtgever en wordt na oplevering verhuurder van de woningen. Deze worden verhuurd aan Stichting Nobelhof, tevens initiatiefnemer. Het project bestaat uit vier duurzame woningclusters, gebouwd in een carré-vormige hoeve. Er is plaats voor 26 jongvolwassenen die hier 24-uurs begeleiding krijgen.

Collectief Ouder Initiatief
Voor de meeste ouders is het moeilijk als hun kind de deur uitgaat. Dat geldt helemaal als je kind speciaal is. Caroline Domela Nieuwenhuis, één van de initiatiefnemers van Nobelhof@Oosterwold en moeder van Splinter, nu 23 jaar:

“Toen Splinter 15 was zijn we gaan nadenken over wonen in de toekomst. We zijn toen bij verschillende wooninitiatieven gaan kijken en wat ik daar miste was het gezinsgevoel, de aandacht voor samenleven. Een woonvorm waarbij dat voorop staat met bijpassende activiteiten, bleek er gewoon niet te zijn in onze omgeving.”

De initiatiefnemers van Nobelhof hadden een woonomgeving voor hun kinderen voor ogen, waar actieve dagbesteding een logisch gevolg is van de manier van samen wonen en samen leven. Zo ontstond het idee voor een eigen wooninitiatief waarin bewoners op een natuurlijke manier worden geprikkeld om mee te doen en mee te gaan in het ritme van de groep. Net zoals je thuis dingen gaat doen en wordt aangespoord om mee te doen. Het idee van een ouderinitiatief, ook wel een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd, was daarmee geboren.

Werkgroepen
Om slagvaardig te kunnen werken, is er voor gekozen om het idee eerst met een kleine groep tot een bepaald punt te brengen. Dat punt is bereikt. Jan Rozenbroek, mede initiatiefnemer: “nu willen we heel graag andere ouders bij de verdere ontwikkeling betrekken. Daarom zijn we nu werkgroepen aan het vormen die zich met onderdelen gaan bezighouden. Denk aan de inrichting van de tuin rond de hoeve. Of aan een werkgroep activiteiten.’’

Inspiratie uit nabuurschap
Caroline: “toen we over het eigen wooninitiatief gingen nadenken, kwamen we uit bij de ouderwetse hofjes. Ook daar zorgden de bewoners voor elkaar. Dat ouderwetse nabuurschap triggerde ons heel erg. En nu gaan we hier in Oosterwold geen hofje, maar een carré-vormige hoeve bouwen. Het idee blijft hetzelfde en past heel mooi in deze landelijke omgeving. De basis voor het samenleven zit al in de manier waarop we het gebouw gaan neerzetten. De voordeuren van de woningen komen allemaal uit op de binnenplaats, dan kun je elkaar makkelijk ontmoeten. Bovendien hou je dan ook makkelijker een oogje op elkaar.’’

‘’Jij ok, ik ok’’
Inmiddels hebben 26 kandidaat-bewoners zich ingeschreven bij Stichting Nobelhof. Ze gaan er zelfstandig wonen zoals in een gezin. Tegelijk blijven ze dichtbij, in Almere, waar de meeste ouders zelf ook wonen. En dat voelt goed. ‘Jij oké, ik oké’ is niet voor niets het motto van Nobelhof. Het is het fundament onder een bijzondere vorm van samenwonen en samenleven. Op het perceel van 14.000 m2 in Oosterwold kunnen de toekomstige bewoners straks fijn wonen.
Integraal ontwikkelteam

In een gezamenlijk ontwerpteam met Leonie Borgerink als architect i.s.m. Sypko Domela Nieuwenhuis als interieurarchitect/conceptontwikkelaar, zijn wensen en behoeften vertaald naar het definitief ontwerp van de woningen en de studio’s. Het ontwerp van de groepswoningen weerspiegelt de veiligheid en beslotenheid van een familie. Elk “gezin” heeft zijn eigen woning als onderdeel van de hoeve. De gemeenschappelijke en royale huiskamer en woonkeuken vormen het hart. Iedere bewoner krijgt een eigen kamer van ongeveer 30m2 met eigen sanitaire unit. De woningen zijn gesitueerd rondom een gemeenschappelijke binnentuin. Op het terrein komt ook een woning voor een hofmeester die als “padre familias’’ van de hoeve de dagelijkse dingen in het oog houdt. De verwachting is dat rond de zomer van 2022 de eerste paal geslagen wordt en dat de bewoners medio 2023 hun intrek in de hoeve kunnen nemen.