ALMERE - Provincie Flevoland heeft vorige week aan de noordzijde van de Cirkelbrug een fietsenstalling aangelegd. De fietsenstalling heeft in eerste instantie een tijdelijk karakter. Het gebruik van de fietsenstalling zal een half jaar tot een jaar gemonitord worden.


Vervolg

Afhankelijk van het gebruik wordt bepaald of de locatie geschikt is of dat de fietsenstalling aan de noordzijde van de Cirkelbrug wordt uitgebreid.

Op een later moment voorzien we de fietsenstalling van een overkapping en van verlichting.