FLEVOLAND - Tussen 4 december 2017 en 15 januari 2018 kunnen jonge Flevolandse boeren subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Jonge Landbouwers uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3).

Het gaat om subsidie voor een tegemoetkoming in investeringen. Bijvoorbeeld in machines en verplaatsbare installaties. De financiële bijdrage bedraagt maximaal 30% van de kosten van deze investeringen met een maximum van € 20.000.

Modernisering

Om jonge landbouwers te ondersteunen bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf, is de landelijke regeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Deze regeling is specifiek bedoeld voor jonge agrariërs tot en met 40 jaar, die voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. Het stelt hen in de gelegenheid om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid.

Landelijke regeling, provinciale openstelling

De regeling voor jonge landbouwers is een landelijke regelin. Maar wordt in alle provincies op vrijwel dezelfde manier beschikbaar gesteld. Dat gebeurt overal in dezelfde periode van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Met uitzondering van de solitaire windmolens, die in Flevoland niet vergunbaar zijn, heeft Flevoland alle investeringen uit de landelijke lijst overgenomen. Daarmee komt de provincie tegemoet aan de wens van hetFlevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK) om waar mogelijk de landelijke investeringslijst te hanteren.

Subsidie aanvragen

Gedurende de gehele openstellingsperiode kunnen subsidieaanvragen worden ingediend via de het loket van RVO. Een link daar naartoe staat tijdens de openstelling in ons dossier. Hier staan vanaf een week voor de openstellingsperiode ook andere relevante links, documenten en informatie om belangstellenden op weg te helpen bij het doen van een subsidieaanvraag.

Het vervolg

Er is in totaal € 340.000 beschikbaar voor subsidieverstrekking, bestaande uit € 170.000 uit Europese middelen en € 170.000 die de provincie beschikbaar stelt uit eigen middelen. Naar verwachting vindt de toekenning van de subsidies plaats rond de zomer van 2018. De provincie wil een volgende openstelling laten afhangen van de uitkomsten van landelijk overleg in 2018, over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling Jonge Landbouwers.