ALMERE - Vandaag, donderdag 6 december, verschijnt De buik van de stad, een essaybundel vol toekomstperspectieven op de relatie tussen stad, land en voedselproductie. Onder anderen Martin Scholten, Sigrid Wertheim-Heck en Ron Methorst droegen bij aan het boek, dat wordt ingeleid door Louise O. Fresco. Het eerste exemplaar werd vandaag door samensteller Joris Lohman uitgereikt aan Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van de provincie Flevoland. De overhandiging vond plaats tijdens Flevo Campus Live, een evenement waar 200 jonge boeren, studenten en young professionals samenkwamen om na te denken over stedelijke voedselvraagstukken.

In De buik van de stad onderzoeken acht auteurs in vier essays vragen rondom ons voedselsysteem. Het eerste essay bespreekt het toekomstperspectief van jonge boeren in een veranderend voedsellandschap en de verantwoordelijkheid die bij hen én andere experts ligt. Dit is tevens het centrale onderwerp tijdens Flevo Campus Live. De overige drie essays onderzoeken het voedselsysteem op verschillende niveaus: op wereldschaal, op regionale schaal, en op stedelijk niveau. Landschapspijn, verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie, ongezonde voeding - de negatieve bijeffecten van het efficiënte en goedkope voedselsysteem dat opgebouwd is na de Tweede Wereldoorlog zijn groter geworden dan de voordelen. Iedereen die zich ermee bezighoudt, weet: dat moet anders. Maar waar de urgentie en analyse gedeeld worden, lopen de meningen over hoe het dan wél moet sterk uiteen. De buik van de stad bevraagt de denkbeelden en aannames van de lezer en biedt een genuanceerd maar gedurfd perspectief op de toekomst. Een must-read voor iedereen die zich afvraagt hoe de toekomst van ons voedselsysteem eruit kan zien.

Louise O. Fresco: “Het is de uitdaging van onze tijd om het evenwicht te vinden tussen lokaal en internationaal, tussen klein- en grootschalig, en alle schakeringen daartussen. Wat kan er gedaan worden om het verlangen naar lokaal voedsel te koesteren, en toch de stedelijke voedselvoorziening veilig te stellen? Daarover gaat deze bundel. Met de keuze voor kringlooplandbouw heeft de huidige minister van landbouw, Carola Schouten, alvast een mooie start gegeven voor de discussie.

De buik van de stad is gepubliceerd op initiatief van Flevo Campus. Flevo Campus, gevestigd in Almere, laat in de praktijk zien hoe stedelijke voedselvoorziening in slimme combinatie met landbouwvernieuwingen leidt tot gezonde burgers en een beter leefklimaat in steden. Met deze bundel draagt Flevo Campus bij aan de discussie over verandering in ons voedselsysteem. Het boek verschijnt bij uitgeverij Van Gennep en is vanaf 6 december overal verkrijgbaar.

Over Flevo Campus
Flevo Campus is een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool, het Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (AMS), gemeente Almere en provincie Flevoland. Flevo Campus laat in de praktijk zien hoe stedelijke voedselvoorziening in slimme combinatie met vernieuwingen in de landbouw leidt tot gezonde burgers en een beter leefklimaat in steden. Om dit mogelijk te maken versterkt Flevo Campus het groene onderwijs o.a. met de ontwikkeling van nieuwe bachelor- en masteropleidingen, wordt er samen met Wageningen University & Research en de Technische Universiteit Delft gewerkt aan een meerjarig onderzoeksprogramma, organiseert Flevo Campus Denktanks voor jonge professionals, en wordt het bedrijfsleven in de regio ondersteund met kennisvouchers, projecten en onderzoek. Kijk voor meer informatie op www.flevocampus.nl