NOORD-HOLLAND/FLEVOLAND - De eerste zoogdiersoorten zijn gespot op de Marker Wadden. Natuurmonumenten meldt dat vier verschillende soorten vleermuizen zijn waargenomen op de eilanden.

Het gaat om de gewone dwergvleermuis, de kleine dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger.

Gisteren was de '1000 soortendag' waar negentig onderzoekers planten- en diersoorten hebben geteld op de nieuwe waddeneilanden. De onderzoekers zagen vijftig verschillende soorten vogelsoorten en 120 plantensoorten. Ook zijn veel verschillende soorten insecten en bloemen gezien.

Het hoofdeiland is sinds september vorig jaar te bezoeken. De vijf eilanden zijn aangelegd met slib uit het Markermeer en moeten de biodiversiteit in de regio verbeteren. Tegelijkertijd wordt zo ook het water in het meer schoner.