FLEVOLAND - Mevrouw Riet Rijs ontving uit handen van commissaris van de Koning, Leen Verbeek, de Gouden Kiekendief van provincie Flevoland.

De Gouden Kiekendief is het Ereteken voor Verdienste van provincie Flevoland en een belangrijke onderscheiding. Mevrouw Rijs is de eerste die de Gouden Kiekendief in ontvangst mag nemen.

Het Flevo-Landschap

Mevrouw Rijs heeft gedurende haar carrière veel betekend voor de verdere ontwikkeling van natuur, landschap en de cultuurhistorie van Flevoland. Mevrouw Rijs heeft gedurende ruim 17 jaar bij Het Flevo-landschapgewerkt. Ze is begonnen als medewerker beleid en werd later hoofd Beleid Kwaliteit en Ontwikkeling en plaatsvervangend directeur. Nu gaat ze met pensioen. Dankzij haar bijdrage zijn een aantal natuur- en landschapsprojecten succesvol afgerond. Zij is de spil geweest bij ontwikkelingen die de kwaliteit van het Flevolands landschap hebben verbeterd. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus van Schokland of bij de ontwikkeling van Pampushout in Almere tot stadsbos.

Over de Gouden Kiekendief

De Gouden Kiekendief is een eervolle, belangrijke Flevolandse onderscheiding en bestaat sinds maart 2017. De onderscheiding is bedoeld als blijk van waardering voor personen of organisaties die zich op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor provincie Flevoland. Op voordracht door het college van Gedeputeerde Staten wordt de Gouden Kiekendief toegekend. Naast het ontvangen van de Gouden Kiekendief, wordt de naam van de ontvanger bijgeschreven in het Ereboek van provincie Flevoland.