ALMERE - Winkels zijn nog steeds gesloten, de terrassen blijven voorlopig nog dicht en de besmettingen lopen op. Je zou haast denken dat er geen leuke dingen meer kunnen én mogen in Almere. Er is echter ook goed nieuws: op de Floriade komt een duurzame Tiny Church en een belevingstuin. De gezamenlijke kerken in Almere hebben de handen ineen geslagen wat zijn vruchten heeft afgeworpen!

In september 2020 is de bouw van de Tiny Church in het Cascadepark in Almere Poort voltooid en heeft er een officiële opening plaatsgevonden. Door de vele positieve reacties op het met de zon meedraaiende gebouw en het fraaie ontwerp kwam het bestuur van de stichting ‘Kerk op de Floriade’ op het idee om de Tiny Church 2.0 hét boegbeeld van de presentatie op de Floriade te laten zijn. Samen met de belevingstuin moet dit gebouw duidelijk maken waar kerken voor staan: oog voor de pracht en kracht van de natuur en Gods schepping, de duurzaamheid van de aarde en zorg voor de ziel van de mens. Het uitnodigende, aantrekkelijk ogend gebouw moet bezoekers nieuwsgierig maken. Dankzij de ervaringen met de bouw van de Tiny Church in Almere Poort weet het bestuur welke bouwkosten er zijn en hoe technische problemen voorkomen kunnen worden. Het draaiende fundament van het gebouw is technisch een mooi staaltje werk. Dat geeft hoop voor de bouw op kavel 27 van het Floriadeterrein. Het bestuur van ‘Kerk op de Floriade’ is blij met de samenwerking en medewerking van de Floriade BV. Wij gaan met de Tiny Church 2.0 echt iets bijzonders neerzetten.

Naast de Tiny Church 2.0 komen een tuin met 12 kunstwerken, een labyrint, planten die ook in de Bijbel genoemd worden en helende kruiden. Sinds kort zijn alle kunstenaars in Nederland en met name kunstenaars uit Almere uitgedaagd om een ontwerp in sturen. Het bestuur biedt 12 kunstenaars de gelegenheid om één van de 12 zogenaamde vruchten van de Geest uit te beelden. Dit zijn: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. De eerste ontwerpen zijn al ingediend. In de tuin kunnen bezoekers in het labyrint een spirituele reis ondernemen, schoolklassen kunnen vragen en opdrachten over hun bijdrage aan duurzaamheid beantwoorden en je kan tot rust komen in de tuin. Groepen bezoekers kunnen, na overleg, één van de thema’s in eigen kring in de Tiny Church bespreken. Op de website komt digitaal de mogelijkheid het spirituele labyrint te doorlopen. Bezoekers kunnen de planten en helende kruiden in de tuin ook proeven en ruiken. Bovendien is elke donatie welkom omdat de bouw van de Tiny Church, de kunstwerken en de aanleg van de tuin het nodige kosten. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om gastheer of gastvrouw te zijn voor de bezoekers gedurende één of meer dagdelen? Meldt u dan aan via de website www.fruitfulcity.nl. of per mail p.ter.veen@gmail.com