ALMERE - IPD Opleidingen roept iedereen in Almere en omgeving op die les kan en wil geven in de nieuwe opleiding Ecologisch Tuinontwerper. En die net zoals het opleidingsinstituut een positieve bijdrage wil leveren aan de klimaatdiscussie. De interesse voor deze opleiding blijkt dermate groot dat lang niet iedereen kan starten.

Meld je aan!
Heb je vanuit een bepaalde invalshoek kennis van ecologie en ben je gedreven, meld je dan aan. Dat kan via info@ipd-opleidingen.nl. We komen graag met je in contact. Te denken valt aan ecologen, biologen, klimatologen, landschapsarchitecten, aardwetenschapers, maar zeker ook hoveniers gespecialiseerd in ecologisch tuinieren Maar schroom niet om van je te laten horen, wanneer je een andere achtergrond hebt.

Hoveniers bijspijkeren

Aanleiding voor de ontwikkeling van deze opleiding, was om professionele hoveniers de mogelijkheid te geven zich bij te spijkeren op bijvoorbeeld duurzaam tuinieren en biodiversiteit. Gezien de huidige klimaatdiscussie ontkomen ook deze professionals niet (meer) aan de groeiende behoefte aan kennis en ervaring op dit gebied. Tot grote verrassing bleek echter de meerderheid van de aanmeldingen niet te bestaan uit hoveniers, maar mensen met diverse achtergronden en opleidingsniveaus. Wat ze allemaal wel gemeen hebben, is dat ze meer voldoening zoeken en zelf een bijdrage willen leveren aan een betere wereld.

Moeilijk te vinden

Door COVID-19 liepen de groepen gestart in de allereerste opleiding (oktober 2019) behoorlijke vertraging op. Hierdoor is extra de tijd genomen om kinderziektes uit de opleiding te halen en verbeteringen aan te brengen. Inmiddels hebben al een paar deelnemers hun diploma gekregen. Het liefst willen we zoveel mogelijk belangstellenden de kans bieden om met de opleiding te starten, maar daarvoor zijn meer docenten nodig. Voorlopig zijn ze nog moeilijk te vinden. Dat komt ook omdat de opleiding nieuw is en IPD de enige is die deze sinds kort aanbiedt.