ALMERE - In het weekend van 13 en 14 oktober organiseert de gemeente Almere de Almeerse editie van de Nationale Archeologiedagen 2018.

Hoewel Almere nog een jonge stad is, ligt er een rijke geschiedenis onder haar voeten. Zo liggen er overblijfselen uit de Steentijd, sporen uit de Zuiderzeetijd zoals scheepswrakken en zijn er ook vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog terug te vinden. De stad bewaart haar archeologische vondsten veelal in situ veilig onder de grond. Bovengronds wordt de ruimte boven een archeologische vondst ingericht als een archeologische Vindplaats. Hierbij is de datering van de vondsten leidend bij de vormgeving van de inrichting. Samen met de inwoners van Almere krijgt de vindplaats een functie toegewezen voor de stad.

Tijdens de Nationale Archeologiedagen Almere staat de rijke geschiedenis van de stad centraal. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd op verschillende plekken in de stad. Tijdens het evenement gaat de film Vissen naar het verleden van Richard Vierbergen in première in Erfgoedhuis Almere (Baltimoreplein 112, Almere Buiten). De filmmaker volgt de unieke Almeerse opgraving van ’s werelds grootste visvangstinstallatie uit de Steentijd. Ook kan je in het Erfgoedhuis de kneepjes van het vak van Archeoloog leren en tijdreizen: proef en ruik de smaken en geuren van de Gouden Eeuw. Bij Smullen en Spelen staat de 10.000 jaar oude geschiedenis van de Jagers en Verzamelaars centraal en de Romeinse tijd in Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. Op Zenit, één van de vindplaatsen van Almere, geven de stadsarcheologen een boordemonstratie en is er feest in het Archeologisch Dorp.

Op elke locatie staan vrijwilligers klaar om bezoekers te informeren over de locatie en de geschiedenis ervan. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.almere.nl/archeologiedagen