ALMERE - Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep van Floriade tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland waarin was beslist dat de aanbesteding voor licht en geluid en audiovisuele middelen ten behoeve van de Floriade in Almere over moet. Omdat het gaat om een kort geding is dit een voorlopig oordeel.

Aanbesteding
In de aanbesteding was door Floriade veel ruimte gelaten voor de manier waarop de bedrijven die het licht, geluid en audiovisuele middelen voor de Floriade willen leveren, hun aanbieding moeten vormgeven. Dat komt voor een deel omdat nog niet bekend is wie er gaan optreden op de Floriade, maar ook omdat Floriade zo de creativiteit wil stimuleren. Het probleem was echter dat het voor de bedrijven niet duidelijk werd wat de Floriade nu precies van ze verwachtte, zodat het niet mogelijk was een goede offerte uit te brengen.

Twee bedrijven Baljetgroep en TSR, die samen een aanbieding hebben gedaan, maar niet gewonnen hebben, maken daar bezwaar tegen. Zij vinden dat de verschillende aanbiedingen door deze onduidelijkheid niet vergelijkbaar zijn en dat de winnaar, Stagelight, geen betere aanbieding heeft gedaan dan zij. Het hof is dat met Baljetgroep en TSR eens. Floriade heeft niet de juiste aanbestedingsregels toegepast. Door de manier waarop Floriade de aanbesteding heeft uitgevoerd, konden de aanbiedingen van de verschillende bedrijven niet goed met elkaar worden vergeleken. Dat betekent dat Stagelight ten onrechte als winnaar is aangewezen en dat deze aanbesteding niet verder kan doorgaan.

Belangenafweging
Floriade heeft het hof gevraagd om deze aanbesteding en de aangewezen winnaar in stand te laten, omdat anders de opening van de Floriade in Almere op 14 april 2022 in gevaar komt. Het hof heeft dat verzoek afgewezen. De regels voor aanbesteding komen uit Europa en moeten streng worden nageleefd. Bovendien heeft Floriade in januari 2022 al voor de zekerheid een nieuwe aanbesteding uitgeschreven, dus de kans dat de Floriade niet doorgaat, schat het hof niet zo hoog in.