LELYSTAD - Afgelopen donderdag bracht gedeputeerde Cora Smelik samen met de OFGV | Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek een bezoek aan de Asfaltcentrale in Lelystad. Er is de laatste tijd veel te doen geweest om asfaltfabrieken vanwege de uitstoot van benzeen. Bij de Asfaltcentrale zijn uitgebreide metingen gedaan, waaruit gelukkig is gebleken dat er geen overschrijdingen zijn van emissies. Hierbij is gekeken naar Zeer Zorgwekkende Stoffen. De OFGV blijft een vinger aan de pols houden en krijgen hierbij goede medewerking van de Asfaltcentrale.

Geuroverlast

Natuurlijk kan het productieproces nog steeds geur opleveren. Als de wind hun kant op waait, heeft een aantal inwoners in de wijken Buitenhof en de Groene Velden er last van. Ook hierover heeft Cora Smelik uitgebreid gesproken. Wanneer er binnenkort weer nieuwe metingen worden gedaan, zal er ook een geurmeting plaatsvinden. Het is belangrijk om goed te kijken hoe de geur zo goed mogelijk kan worden tegengehouden. Een optie is bijvoorbeeld om onder lagere temperaturen te werken, maar dat is niet voor elk product mogelijk.

Circulair asfalt

De Asfaltcentrale probeert een zo hoog mogelijk percentage aan gebruikt asfalt te verwerken. Dat is vanuit Circulaire Economie belangrijk. Omdat hun “trommel” groter en anders is dan elders in het land, levert dat geen extra emissie op maar juist minder. Binnenkort gaat Cora Smelik weer met de omwonenden in gesprek om ze een terugkoppeling van het werkbezoek te geven.