ALMERE - Afgelopen vrijdag was, traditiegetrouw, de jaaropening van IKC Sterrenschool de Ruimte. Tijdens de jaaropening zijn alle kinderen en hun ouders welkom om samen het schooljaar te openen. De jaaropening wordt georganiseerd door de Activiteiten Commissie van de school. Dit jaar staat de school in het teken van de ‘gezonde school’ met als sub thema sport en bewegen en ‘samenwerken’. In het kader van het samenwerken is er een prachtig convenant gesloten tussen de samenwerkende partners.


Na een korte speech van interim-directeur Astrid Duyff werd door alle kinderen en de leerkrachten het Sterrenschool lied gezongen. Tijdens dit optreden tekende de samenwerkingspartners het convenant: IKC Sterrenschool de Ruimte, Stad & Natuur, De Schoor, Kleur in Cultuur, Partou en Prisma. Zij beloven met dit convenant intensief samen te werken om de ontwikkelkansen van de kinderen te vergroten.

Na het schoollied en het ondertekenen van het convenant konden de kinderen meedoen aan uiteenlopende workshops zoals schminken, springkussens, gezonde spiesjes maken en dansen. Het was een gezellige drukte!