ALMERE - Aristoteles bedacht een ordening van de natuur: de scala naturæ, een hiërarchische ordening van natuur: bovenaan stond het heilige, de goden, daaronder de mensen, vervolgens de dieren, de planten en tenslotte levenloze zaken. Deze keten vormde de basis voor het wereldbeeld van de klassieke oudheid tot en met de middeleeuwen.

Ook vandaag de dag plaatsen mensen zich nog bovenaan de keten en worden er veelal besluiten genomen die vooral de mens ten goede lijken te komen. In expositie 'Bloom' brengen Jonat Deelstra, Matt de Groot en Sophie Steengracht een ode aan de natuur. In de expositie wordt werk getoond waarbij een spirituele, animistische of symbolische betekenis wordt gegeven aan dieren, planten en andere natuurlijke fenomenen. Op deze manier hopen de kunstenaars de gevoelsmatige kloof tussen mens en natuur te verkleinen. Zo reageren zij op zowel het klassieke wereldbeeld als de klinische wetenschap.

Dierlijke driften

Jonat Deelstra (1991) liet zich voor zijn nieuwe schilderijen serie zich inspireren door ‘dierlijke’ driften die ook mensen hebben. Zo krioelt het in zijn nieuwe schilderijen serie van naakte mensfiguren die enerzijds prediken over het verbeteren van de wereld en anderzijds in gevecht zijn of hun omgeving afbreken.

Natuur en religie
Matt Chaim de Groot (1969) toont zijn serie Sjiv`at Wradej Saba bestaande uit zeven rozen. Vanuit het Jodendom is zeven een belangrijk getal; de aarde is geschapen in zeven dagen. Matt: “elke bloem uit deze serie staat symbool voor verschillende fases van groei, bloei en verval. Iets waar wij als mensen ook niet aan ontkomen.” Matt werkt met foto’s die hij smelt in epoxy. Door verschillende foto’s achter elkaar te plaatsen creëert hij diepte. Zijn onconventionele technieken doceert hij aan de Fotoacademie in Amsterdam.

Natuur en animisme

Tijdens haar jeugd werd Sophie Steengracht (1991) omringd door dieren en natuur. Natuur, transformaties en de symbolische relaties tussen mens en dier lopen als een rode draad door haar werk. Ze wordt geïnspireerd door de processen uit de natuur. In 2021 legde Steengracht een biodynamische tuin aan waarin ze planten kweekt die ze bestudeert, tekent en fotografeert. Ook gebruikt ze pigment uit de natuur. Sophie: “Ik gebruik de planten - alle onderdelen ervan - in kunstwerken waarin een animistisch perspectief belangrijk is. In de tekeningen verbeeld ik landschappen waarin de planten, stenen, het water en de planeten een ziel hebben. Ik verlang naar een algemene perceptie, een switch; waarin de mens een schakeltje is in processen van de natuur, in plaats van heerser over zijn omgeving.”