ALMERE - In 2014 vestigde De Nieuwe Bibliotheek zich in het Arte College in Almere Poort. Inmiddels wordt de ruimte niet meer gedeeld met De Schoor en groeit het aantal uitleningen en bezoekers van de bieb in Poort. Hoog tijd voor een verbouwing om de ruimte zo efficiënt mogelijk in te delen. De verbouwing van bibliotheek Poort staat gepland van vrijdag 8 oktober t/m maandag 25 oktober. In deze periode is de bibliotheek dicht en kunnen er dus geen boeken geleend en ingeleverd worden. Qua uitleentermijn wordt hiermee rekening gehouden. Je kunt voor die tijd dus gewoon boeken lenen in Poort en na de verbouwing weer inleveren, zonder dat je te-laat geld opbouwt. Gereserveerde boeken kunnen in Almere Stad worden opgehaald. We hopen dat de bieb op dinsdag 26 oktober weer open kan en we iedereen weer kunnen verwelkomen.

Huiskamer van Almere Poort

Met deze verbouwing willen we van de bieb de huiskamer van het stadsdeel Poort maken. De beperkte ruimte wordt zo efficiënt mogelijk ingedeeld waarbij het huidige meubilair (kasten) zoveel mogelijk wordt hergebruikt. De grote bar verdwijnt en er komt een gezellige koffiehoek met kranten/tijdschriften. De collectie van de jongerenafdeling wordt uitgebreid en de werkplekken krijgen meer privacy. De jeugdafdeling krijgt vrolijke bakken voor de prentenboeken en er komt een multi toepasbare touchtafel. Deze touchtafel is bruikbaar voor kinderen bij het leren tellen en spellen maar heeft ook toepassingen als het gaat om taalondersteuning of apps speciaal voor mensen met beginnende dementie.