ALMERE - Met bijna 1000 metingen op elf Almeerse zwem- en recreatielocaties zit jaargang vier van Almere meet water erop. In dit ‘citizen science’ (burgerwetenschap) project brengen Almeerse leerlingen en studenten onder begeleiding van Stad & Natuur het verloop van de waterkwaliteit in kaart. Van mei tot oktober hebben ze twee keer per week metingen verricht en deden de studenten daarnaast onderzoek naar hoe de waterkwaliteit van Almere kan worden verbeterd.

Meetbevindingen

Samengevat kan gesteld worden dat het relatief natte weer gezorgd heeft voor relatief veel blauwalg. Zo was het Zwemstrand bij Almere Haven een aantal weken ontoegankelijk door blauwalg. Ook het Weerwater, de Hoge Vaart en de Leeghwaterplas hebben last gehad van blauwalg. Op de andere meetlocaties was het water over het algemeen van goede kwaliteit. Van alle zwemlocaties had het Almeerderstrand de beste waterkwaliteit. De grootste verbetermogelijkheden liggen bij de Lage Vaart en de Fluittocht, die aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast zijn de Esplanade en de Boelijnbrug potentieel nieuwe onderzoekslocaties, dit zijn namelijk ook geliefde zwemlocaties.

Betrokken partijen

Maaike van Wingerden van de gemeente Almere: “Alle deelnemende leerlingen van de Meergronden en Helen Parkhurst en studenten Matthijs, Nynke en Juan hebben er een geslaagde editie van gemaakt. Met hun bijdrage is weer een stap genomen om het watersysteem van Almere nog beter te maken.”

Projectleider Tom Kooiman van Stad & Natuur is tevreden met de resultaten dit jaar: “Niet alleen is de waterkwaliteit gemeten en geanalyseerd, er is ook gekeken naar de kwaliteit van het Almere meet water onderzoek én vooral ook naar hoe inwoners van Almere beter betrokken kunnen worden bij dit thema."

Onderzoek studenten

Juan, Nynke en Matthijs zijn derdejaars studenten Toegepaste Biologie bij Aeres Hogeschool Almere. Ze hebben, naast de metingen, gewerkt aan eigen onderzoeksopdrachten.

Nynke: “Voor de waterkwaliteit in boerengebied is de laatste tijd veel aandacht, maar die voor de stedelijke waterkwaliteit blijft achter. Dit terwijl mensen juist veel invloed hebben op de waterkwaliteit in de stad, vaak meer dan in het buitengebied. Almere meet water is een project wat dit duidelijk wil maken aan inwoners.”

Matthijs: “Een grote uitdaging is natuurlijke invloeden (regen, temperatuur, fauna e.d.) uit het Almere meet water onderzoek te filteren om zo menselijk handelen te kunnen monitoren en hopelijk te verbeteren. Ik heb daarom gewerkt aan de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van de meetgegevens.”

Nynke: “Ik heb mij gericht op het vertalen van complexe onderzoeksresultaten naar begrijpbare taal. Die informatie komt in een app, waarin ook tips worden gegeven over wat Almeerders kunnen doen om de waterkwaliteit in hun eigen omgeving te verbeteren. De wetenschap dat ik er met mijn product hopelijk voor zorg dat mensen ook daadwerkelijk dingen gaan veranderen in hun leven is natuurlijk supergaaf.”

Juan: “Wat ik Almeerders mee wil geven is dat de natuur een plek heeft in onze stad. Daarom heb ik een set beelden ontwikkeld voor de meetlocaties. Die beelden zijn van diersoorten die in Almere als indicatiesoort fungeren voor goede waterkwaliteit, zoals de ijsvogel en de bever. Ik hoop dat mensen door de inspanning van dit project vaker stil zullen staan bij de positieve invloed van natuur. Het feit dat onze groeiende stad ruimte blijft bieden aan de natuur is ontzettend waardevol!”

Samenwerkingspartners

De gemeente Almere en Stad & Natuur werken samen in dit project. De deelnemende scholen zijn Aeres vmbo, mbo en hbo, Helen Parkhurst en de Meergronden.