ALMERE - In het Annapark in Almere komt een internationale campus waar kinderen van 4-18 jaar terecht kunnen voor onderwijs. International Primary School (basisonderwijs van ASG) en International School (voortgezet onderwijs van Het Baken) gaan namelijk samen verder en krijgen daarvoor in schooljaar 2022-2023 een prachtig nieuw gebouw tot hun beschikking. Op die manier kan de stad Almere voorzien in een groeiende behoefte aan internationaal onderwijs. Donderdag 24 september is het ontwerp van de nieuwbouw feestelijk onthuld door wethouder Maaike Veeningen (Economische Zaken).

Volgens Veeningen vergroot Almere haar aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en werknemers met de komst van de internationale campus. “De aanwezigheid van goed onderwijs is voor expats een belangrijke voorwaarde bij de keuze voor hun woonplaats.”

De Internationale Campus Almere is een project van het Fonds Verstedelijking Almere en de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het maakt onderdeel uit van het programma Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan een gezonde groei van de stad. Met de nieuwbouw zetten de partners in op verbetering van het internationaal onderwijs en jagen hiermee de economische ontwikkeling aan.

Uitbreiding
De bouw start naar verwachting in het najaar van 2021 en als alles volgens planning verloopt, kunnen de leerlingen en hun leraren het prachtige gebouw betrekken in schooljaar 2022-2023. Van Norel Bouwgroep uit Epe gaat het project uitvoeren, het ontwerp is van architectenbureau cepezed uit Delft. De Internationale School komt naast het Trinitas Gymnasium op een driehoekig kavel dat aan het Bok de Korver sportpark grenst. Het gebouw wordt maximaal drie verdieping hoog en krijgt 7.300 vierkante meter vloeroppervlakte. Het wordt gebouwd voor 700 leerlingen, maar in het ontwerp is rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheid tot 1.000 leerlingen.

Ontmoetingsplek
De samenwerkende schoolbesturen De Almeerse Scholen Groep (ASG) en Het Baken Almere gaan samen onderwijs aanbieden in de campus. De twee zien graag dat de campus een smeltkroes van nationaliteiten wordt. Het ontwerp sluit aan bij die wens. Het wordt een modern, licht schoolgebouw waar verschillende nationaliteiten, culturen, leeftijden en niveaus zich thuis voelen en samenkomen. Er komen ontmoetingsplekken, ook voor de ouders voor wie de school een belangrijke schakel in hun sociale netwerk zal worden.

Het schoolgebouw is één geheel, maar bestaat uit verschillende zones zodat de leeromgeving voor de verschillende leeftijdsgroepen overzichtelijk blijft en kleinschalig aanvoelt. Ook behouden de basisschoolleerlingen en de middelbare scholieren een eigen schoolplein en gymzaal. In de aula, het hart van het gebouw, is ruimte voor alle leerlingen om gezamenlijk te eten en activiteiten hebben - samen met hun ouders.

Uitgebreid vakkenpakket
Er is in het ontwerp ruimte voor een uitgebreid vakkenpakket. Naast de traditionele vakken en onderwijsvormen besteden leerlingen in het internationale onderwijs meer tijd aan activiteiten zoals debatteren, muziek, kunst en sport. Op de toekomstige Internationale School Almere is het belangrijk dat iedereen kan leren en wordt uitgedaagd. Het gebouw prikkelt de nieuwsgierige en onderzoekende houding van leerlingen doordat er veel te zien is in de school. Werkstukken van leerlingen worden tentoongesteld, er zijn schermen met internationaal nieuws, de bibliotheek is goed uitgerust en de kunstcollectie wisselt regelmatig.