ALMERE - Almeerders zijn positiever over de Floriade. Dat blijkt uit cijfers van een onderzoek dat de gemeente Almere jaarlijks laat uitvoeren. Vorig jaar was 34 procent positief en dit jaar is gegroeid naar 40 procent. Opvallend is dat fors minder Almeerders zich zorgen maken over met name de kosten van het evenement. Waar dit in 2017 nog bij 87 procent van de inwoners van Almere zo was, is dat dit jaar gedaald naar 67 procent.

Tot 2022 houdt de gemeente Almere elk jaar een onderzoek onder de bevolking om de mening over de Floriade te peilen. Van de 1084 benaderde Almeerders werkten er 720 mee. De resultaten zijn representatief voor alle inwoners van Almere en goed te vergelijken met de uitkomsten van het onderzoek van vorig jaar.

Bekendheid
In 2017 was de bekendheid met de Floriade én met het feit dat deze in Almere georganiseerd wordt hoog. Dit zien we ook terug in 2018. Bijna alle Almeerders (99 procent) weten (enigszins) wat de Floriade is en dat deze georganiseerd wordt in Almere in 2022.

Sentiment over Floriade
Almeerders zijn positiever geworden over aspecten van de Floriade. Zo geeft een meerderheid aan dat zij denken dat de Floriade kansen oplevert voor werkgelegenheid, dat ondernemers profiteren en dat het bijdraagt aan de levendigheid van de stad. In 2017 waren Almeerders het hier in meerderheid nog mee oneens.

Opbrengsten
Almeerders zijn in 2018 duidelijker over wat de Floriade volgens hen moet opleveren. In 2017 hield een grote groep zich bij deze vragen op de vlakte, in 2018 zien we dat steeds meer Almeerders keuzes maken. Daarbij zijn duurzaamheid en een groenere stad belangrijke aspecten.

Wethouder Loes Ypma is tevreden met de resultaten, maar het onderzoek leert ook dat er nog het nodige moet gebeuren. ,,Het unieke van deze Floriade gaan we nog beter over het voetlicht brengen. Het evenement en de stadswijk gaan de identiteit van Almere als groene stad versterken. Dat doen we samen met de vele mooie, groene initiatieven van inwoners en ondernemers. De Floriade gaat Almere een krachtige impuls geven, daarvan ben ik overtuigd. Een evenement waar de Almeerders trots op zijn.”