ALMERE - Deze week hebben de organisaties Humanitas, SchuldHulpMaatje, Leger Des Heils en Organisatie Caribische Nederlanders een convenant ondertekend om als alliantie nauwer samen te werken. De samenwerking krijgt de komende periode verder vorm onder de noemer Alliantie Vrijwillige Schuldhulp Almere (AVSA).

Het doel van de Alliantie is het verbeteren van de samenwerking, bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties op het gebied van (schuld)preventie, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen met (dreigende) schulden beter en sneller worden geholpen.

´´Dat is nodig omdat maar liefst 70 procent van de mensen in geldnood geen gebruik maakt van de financiële hulp die voor hen bedoeld is en daardoor groeit de bestaansonzekerheid. Het probleem is vaak dat veel mensen niet weten dat ze financiële steun of hulp bij geld- en regelzaken kunnen krijgen´ ´Aldus Hetty Kamphorst van Humanitas tijdens de ondertekening.

Saskia Kouters van SchuldHulpMaatje vult aan, ´´Voor veel inwoners is het systeem ingewikkeld. Daar komt nog bij dat niet iedereen de overheid vertrouwt. Inwoners zijn bang iets fout te doen of dat ze bijvoorbeeld een regeling moeten terugbetalen. En dan is er vaak nog de schaamte om aan te kloppen voor hulp. Daar moeten we en willen we met de AVSA iets aan doen.

Hetty Kamphorst, ´´Dat doet de AVSA door de komende periode in te zetten op gezamenlijke campagnes, het organiseren van laagdrempelige inlooppunten, trainingen en het aanbieden van diverse tools en ondersteuning voor inwoners zoals de potjescheck. Daarnaast wordt er gebouwd aan een netwerk van toeleiders, zodat geldzorgen bij inwoners eerder gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt worden´´.

Het convenant is ondertekend door vertegenwoordigers van de genoemde vier organisaties. De plannen die ze samen hebben opgesteld worden de komende maanden in Almere uitgerold. Wil je meer weten over de alliantie? of heb je vragen? Neem dan contact op met Hetty Kamphorst h.kamphorst@humanitas.nl of met Saskia Kouters voorzittershmalmere@gmail.com.