FLEVOLAND - Alle Flevolandse gemeenten en de provincie willen in 2025 tot de helft van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Dat staat in de intentieverklaring die vandaag door alle partijen werd ondertekend. De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Platform Circulair Flevoland. In 2020 zullen de gemeenten en de Provincie een actieplan opstellen hoe circulair inkopen tot een succes te maken.


In stappen

De ambitie wordt in stappen opgebouwd. Zo willen de partijen in 2022 tenminste 10% van hun inkoop circulair krijgen, om het daarna tot 50% op te bouwen in 2025. In de tussentijd wordt er steeds gekeken of dit tempo en deze ambities haalbaar zijn. In 2025 wordt besloten hoe alle partijen verder willen met deze gezamenlijke ambitie. En of er een mogelijkheid is om naar 100% circulaire inkoop te gaan. Door dit met alle overheden in Flevoland samen te doen, hopen de partijen van elkaar te leren en kennis te delen.

Circulair

Het doel van de circulaire economie is om zo veel mogelijk grondstoffen te kunnen hergebruiken, zodat er geen nieuwe grondstoffen gewonnen hoeven te worden. Denk bijvoorbeeld aan metalen, plastics en andere grondstoffen die nu vaak uit nieuwe materialen gemaakt worden, maar na gebruik bij het afval terecht komen. Door producten anders te ontwerpen, afval beter te scheiden en nieuwe manieren van hergebruik te bedenken kan de hoeveelheid afval flink worden verminderd. Sterker nog, afval bestaat niet meer, want alles is geschikt als herbruikbare grondstof.

Platform Circulair Flevoland

Het Platform Circulair Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de provincie en de gemeenten in Flevoland. Het doel van het Platform is om ondernemers, overheden en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen om zo kennis en ervaringen te delen over de circulaire economie en deze te helpen groeien.

Het Platform telt inmiddels meer dan 400 deelnemers en heeft al meerdere circulaire ketens in Flevoland ondersteund. Meer informatie over het Platform vind je op www.circulairflevoland.nl