ALMERE/LELYSTAD - Dit jaar start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van ongeveer 5.000 flexwoningen. Deze tijdelijke woningen leveren een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. Het Rijk heeft om de bouw van deze woningen te stimuleren, een bijdrage toegekend vanuit de stimuleringsregeling Flexwonen van € 14 miljoen.


Zeven gemeenten in de MRA, waaronder Almere en Lelystad, en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben hiervoor een 'Realisatieovereenkomst' ondertekend. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge ondertekende de overeenkomst vrijdag in Ouder-Amstel namens het Rijk.

Jan de Reus, gedeputeerde Flevoland: "Flexwoningen versnellen onze woningbouw. Ze zijn een prima middel om snel huizen te bouwen zodat mensen eerder een woning hebben."

Verdeling over gemeenten in de MRA

De meeste flexwoningen komen in Amsterdam, namelijk in elk geval 1.000 en de ambitie om er nog eens 1.500 tot 2.000 extra te realiseren. Ook in Almere (ca. 425), Haarlemmermeer (ca. 200), Zaanstad (ca. 750), Velsen (ca. 150), Lelystad (ca. 200) en Ouder-Amstel (ca. 540) worden flexwoningen gebouwd. Deze woningen zijn bedoeld om de tekorten aan sociale huurwoningen op korte termijn terug te dringen. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van de eerste woningen, in 2024 worden de meeste opgeleverd.

Tekort aan woonruimte

"De snelste manier om woningen te realiseren, is door het plaatsen van flexwoningen", zegt minister De Jonge. "Flexwoningen zijn hard nodig, want er is een ernstig tekort aan woonruimte. De nieuwe generatie flexwoningen zijn modulair, van hoge kwaliteit en herbruikbaar. Het Rijk zet met de Metropoolregio Amsterdam, als aanvulling op traditionele bouw, in op de bouw van flexwoningen. Vijfduizend is een mooi aantal en een goed begin. Hopelijk volgen er meer gemeenten", aldus de bewindsman.

Overeenkomst Rijk en regio

De minister heeft de samenwerkende overheden in de MRA benaderd voor het sluiten van de overeenkomst. De partners in de overeenkomst zijn de Rijksoverheid, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en de zeven genoemde gemeenten in de MRA die flexwoningen realiseren. Wanneer ook andere gemeenten in de MRA ook flexwoningen willen realiseren, kunnen zij zich later bij de overeenkomst aansluiten. In het akkoord wordt gestuurd op concrete locaties voor de bouw van de woningen, die met capaciteit en financiële middelen van het ministerie versneld worden gebouwd.

Voor de MRA-deelnemers zijn de samenwerking in de regio en de rol van het Rijk van groot belang. Hulp van de Rijksoverheid en regionale afstemming zijn nodig om de flexwoningen te realiseren. Zo zijn afspraken gemaakt over het herplaatsen van de woningen na afloop van de tijdelijke duur van de plaatsingen en wordt er in deze overeenkomst gezamenlijk gewerkt aan afspraken over sociaal beheer.

LARS en LILY in Lelystad

Regionale afstemming heeft in Flevoland geleid tot het succesvolle project LARS en LILY in Lelystad. 299 woningen, bedoeld voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. Sinds 2021 bieden de woongebouwen LARS en LILY een woning aan jongeren, mensen die gescheiden zijn, arbeidsmigranten en statushouders.

Taskforce Flexwoningbouw MRA

Vanuit de samenwerkende overheden in de MRA wordt een Taskforce Flexwoningbouw opgericht, die gaat zorgen voor de versnelde bouw van de woningen in de MRA. Deze taskforce zit direct aan tafel bij het Rijk en de provincies. Daarnaast zorgt de taskforce voor inhoudelijke ondersteuning van de gemeenten en heeft de taskforce een regierol voor de herplaatsing van de woningen voor een tweede termijn binnen de MRA.