ALMERE - Een gedeelte van de N702 Hogering krijgt een nieuwe laag asfalt waardoor van vrijdag 14 april 20.00 uur tot maandag 17 april 06.00 uur geen verkeer mogelijk is richting de A6. Ter hoogte van de Muziekwijk is de Hogering in beide richtingen dicht. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Weekendafsluiting van 14 april tot 17 april

De N702 Hogering gaat het weekend van 14 tot 17 april dicht -in de richting van de A6- vanaf de Muziekdreef tot de Neonweg. Toerit Argonweg blijft open.

De N702 Hogering in de richting van Noorderplassen gaat dicht vanaf de Hollandsedreef tot de Contrabasweg. Afrit Hollandsedreef blijft wel toegankelijk; toerit Hollandsedreef gaat dicht. De kruising Contrabasweg richting Noorderplassen blijft open, maar richting de A6 is geen verkeer mogelijk.

Omleidingsroutes

Er worden omleidingsroutes ingesteld via verkeersborden. Het verkeer richting A6 wordt via de Muziekdreef, Stedendreef, Havendreef naar de A6 geleid. Het verkeer richting Noorderplassen wordt omgeleid via de Hollandsedreef, Stedendreef en Muziekdreef.


Werkzaamheden

Door de slechte weersomstandigheden afgelopen december is op delen van de Hogering het aangebrachte asfalt van slechte kwaliteit. Het asfalt vertoont teveel slijtage en moet worden vervangen. Daarnaast vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats aan de verlichting, bermen en bebording.

Tot slot: in hetzelfde weekend zijn er ook kortstondige afsluitingen van maximaal twee uur van de Neonweg en Herman Gorterweg voor het aanpassen van de markering op de weg. Tijdens deze korte afsluitingen wordt het verkeer omgeleid.