FLEVOLAND - Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland besloten op 1 maart dat er naast de provinciale wegen plek is voor circa 17 hectare aan bomen, bosjes en struiken. Deze locaties worden vanaf 2023 beplant. Dit gaat niet ten koste van de verkeersveiligheid of de openheid van het landschap, daar is rekening mee gehouden.


Bossenstrategie
Vanuit de Flevolandse bossenstrategie, vorig jaar op 31 maart vastgesteld, komt de belofte om 1700 hectare aan extra bos aan te leggen. Dat kan op verschillende manieren. Al in een vroeg stadium heeft Provinciale Staten via een motie aangegeven dat onderzocht moest worden of er op eigen grond plek is voor extra bomen.

Extra bos
Na een zorgvuldig onderzoek is inmiddels in kaart gebracht op welke locaties naast de provinciale wegen geplant kan worden. Gedeputeerde natuur Harold Hofstra: “Met het aanplanten van deze extra 17 hectare op eigen grond willen we het goede voorbeeld geven en zetten wij als provincie Flevoland een eerste stap richting onze eigen ambitie om tot 2050 zeker 1700 hectare extra bos aan te leggen.”