ALMERE - Ook de gemeente Almere vindt dat een zeilschool bij de surfvereniging zorgt voor meer levendigheid en een positieve toevoeging is aan het gebied. Zij voelen mee met mensen die een petitie tekenen om op te roepen om dat blijvend goed te regelen. De gemeente is daarover al langere tijd in gesprek met de heer Van Thiel. Hierbij houden zij rekening met het karakter van het gebied en de toekomstplannen die in het Ontwikkelingsplan Kustzone Haven zijn vastgesteld door de gemeenteraad, na intensieve samenwerking met de omgeving.


Daarnaast gelden uiteraard voor deze ondernemer dezelfde wetten, regels en vergunningvereisten als voor de andere initiatiefnemers en ondernemers. Deze zijn er om bijvoorbeeld de veiligheid te waarborgen, de natuur te beschermen en voor alle ondernemers een gelijk speelveld te creëren. Het is de taak en plicht van de gemeente om zorgvuldig en voor iedereen gelijk te handelen. Daarbij hoort ook het handhaven van zaken die eenzijdig en in strijd met wet- en regelgeving, of op andermans grond zonder toestemming zijn uitgevoerd.

Gemeente Almere benadrukt dat de gemeente nergens heeft gesteld dat de zeilschool weg moet. Wel gelden dezelfde regels als waar anderen zich ook aan dienen te houden.

Voor zover de activiteiten zijn in te passen kan de zeilschool de juiste vergunningen aanvragen en benodigde zaken in afspraken/overeenkomsten vastleggen.

Gemeente Almere blijft met de zeilschool en de surfvereniging in gesprek over wat er wel en niet kan en hoe wij, in overleg, zaken kunnen regelen.