ALMERE - Wethouder Jaap Lodders heeft vandaag aangegeven dat hij zijn functie als wethouder van de gemeente Almere met ingang van 15 mei neerlegt. Hij geeft aan dat hieraan persoonlijke motieven ten grondslag liggen. Na 25 jaar in het openbaar bestuur kiest hij voor een positie die meer ruimte in het persoonlijk leven laat en zich minder middenin de politieke hectiek bevindt. Hij gaat per 1 juni aan het werk als bestuurssecretaris/coördinator belangenbehartiging van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Lodders is 25 jaar als wethouder, gedeputeerde en raadslid in het openbaar bestuur werkzaam geweest. Sinds mei 2018 was hij wethouder in de gemeente Almere. Hij was in Almere wethouder Financiën, Sport, Dienstverlening, Vergunningen-toezicht-handhaving, Digitalisering, Bedrijfsvoering. Lodders: "Ik ben in Almere met veel enthousiasme en inspiratie begonnen, in de verwachting dat het een frisse start zou vormen. Ik heb echter gemerkt dat het wethouderschap ook hier een stevige inbreuk doet op je persoonlijk leven en functioneren. Ik heb in deze fase van mijn werkzame leven een afweging moeten maken tussen het wethouderschap en een functie buiten het openbaar bestuur. Ik heb na een lange en moeilijke afweging voor het laatste gekozen."

Over de wijze waarop lopende zaken in de portefeuille zullen worden opgepakt, maakt het college van B&W komende week afspraken. Lodders heeft aangegeven af te zien van zijn recht op wachtgeld.