ALMERE - Wethouder Jan Hoek van de gemeente Almere en heemraad Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland openden op 18 oktober de ‘Week van Ons Water’ in Almere tijdens het Watercafé in het KAF. Beide bestuurders benadrukten het belang van samenwerking tussen alle betrokken partijen bij het beheer van het stedelijke water. Ook is het belangrijk om inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hierbij te betrekken. Het Watercafé en de activiteiten in de Week van Ons Water in Almere zijn een initiatief van de gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland en Stad & Natuur Almere.

De centrale vraag in het Watercafé was: “Hoe zorgen we in Almere voor een klimaatbestendige stad die aantrekkelijk is voor inwoners, ondernemers en bezoekers?” De bijna 100 deelnemers (inwoners, ondernemers, professionals en medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en Stad & Natuur) werkten via een drietal challenges oplossingsrichtingen uit. Zij leverden ideeën en initiatieven aan voor de inrichting van pleinen en tuinen om hittestress tegen te gaan. Ook droegen zij mogelijkheden aan om de beleving van de waterrecreatie te vergroten.

Liesbeth Bronkhorst, directeur van Stad en Natuur Almere gaf tijdens het Watercafé aan dat waterbewustzijn en waterbeleving hand in hand gaan. Wateractiviteiten dragen bij om de betrokkenheid van inwoners bij dit thema te vergroten. Waterburgemeester Kevin van Drumpt sloot zich daarbij aan zou graag zien dat de waterondernemers ook de krachten bundelen om de mogelijkheden voor waterrecreatie in Almere verder te ontwikkelen.

Week van Ons Water
Het Watercafé was de aftrap van de activiteiten in Almere in het kader van de nationale Week van Ons Water. Het thema dit najaar is ‘extreem weer en wateroverlast’. In heel Nederland zijn deze week ruim 80 verschillende activiteiten te bezoeken. Speciaal voor de gelegenheid hebben gemeente en waterschap samen een nieuwe editie van De Natte Krant uitgebracht.

Waterplan Almere
Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben de koers voor de inrichting en het beheer van het stedelijke water uitgezet in het Waterplan 2017-2022. De gezamenlijke ambitie is om Almere verder te versterken als een. ‘Stad van het zuiverste water’: een ondernemende, klimaatbestendige en veelzijdige waterstad.