ALMERE - Van maandag 28 september tot en met vrijdag 6 november 2020 voert de gemeente Almere werkzaamheden uit aan de rotonde op de Parkwijklaan, de aansluiting met de Veluwedreef en het daarop aansluitende fietspad Bongerdpad. Op de rotonde komen nu meerdere verkeersstromen samen. Het verkeer kan, vooral in de ochtendspits, niet voldoende doorstromen. Daardoor ontstaan onveilige situaties. Dit willen we voorkomen. Daarom wordt de verkeerssituatie van de rotonde op de Parkwijklaan veranderd. Het fietspad en het autoverkeer gaan we zoveel mogelijk scheiden. Dit betekent dat de fietsroute naar het Helen Parkhurst College anders wordt.

Hiervoor is het nodig dat we de rotonde in fasen afsluiten. Tijdens de afsluitingen geven we omleidingen aan met de bekende gele borden. We voeren de werkzaamheden in twee fasen uit. Zo beperken we de overlast voor de omliggende wijken en de scholen.

Wat gaat er veranderen?

Om het verkeer beter om de rotonde te leiden vervalt een deel van het fietspad en voetpad. Vanuit de Parkwijklaan naar de rotonde toe brengen we verkeersdrempels aan. Dit werkt snelheidsverlagend én legt nadruk op de verkeerssituatie. Ook krijgt de rotonde, de aansluiting met de Veluwedreef en het Bongerdpad nieuw asfalt. Het asfalt van het fietspad wordt rood.

Omleidingen Almere

Doorgaand verkeer leiden we om via de Hagevoortdreef-Pereboomweg en Vrijheidsdreef-Radio Oranjelaan.

In fase 1A en 2 is de rotonde op de Parkwijklaan open voor autoverkeer. Het Helen Parkhurst College en basisscholen de Olijfboom en ‘t Zonnewiel zijn altijd bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Omleidingen wijken

Fase 1A - maandag 28 september 6.00 uur tot en met maandag 19 oktober 6.00 uur

Tijdens fase 1A werken we aan het fietspad en voetpad voor basisschool De Olijfboom en basisschool 't Zonnewiel. We breken het fietspad en voetpad op en leggen het opnieuw aan. Het voetpad ligt nu links naast het fietspad. We verplaatsen het voetpad naar de rechterkant van het fietspad. Om de veiligheid te vergroten rond het scholencomplex brengen we een nieuw stuk fietspad en voetpad aan zodat fietsers en voetgangers gescheiden worden van het verkeer richting de scholen.

De sporthal is bereikbaar. Het Helen Parkhurst College is bereikbaar voor fietsers. Basisscholen de Olijfboom en ’t Zonnewiel zijn beiden bereikbaar, alleen is de ingang vanaf de Bongerdstraat afgesloten.

Fase 1B - vrijdag 9 oktober 6.00 uur tot en met maandag 19 oktober 6.00 uur

In fase 1B gaan we aan de slag met de rotonde op de Parkwijklaan. We halen de oude asfaltlaag eraf en brengen een nieuwe laag asfalt aan. Dit doen we ook op de aansluiting met de Veluwedreef en de Bongerdstraat.

Fietsers en voetgangers kunnen nu van twee kanten de rotonde op. Dit gaan we veranderen. Als de werkzaamheden klaar zijn kan dit nog maar aan één kant. Dit betekent dat fietsers en voetgangers eerder moeten oversteken om gebruik te maken van de rotonde. Daarom leggen we een nieuwe oversteek aan op de drempel van de Bongerdstraat.

Om de rotonde overzichtelijker te maken verwijderen we de bosschages op de rotonde. Hier zaaien we gras in.

De rotonde op de Parkwijklaan is in deze fase helemaal afgesloten vanaf de Veluwedreef tot de kruising van de Parkwijklaan met de Eikenstraat. We voeren deze werkzaamheden in de herfstvakantie uit om de overlast voor scholieren zoveel mogelijk te beperken. Het verkeer leiden we om via de Hagevoortdreef-Pereboomweg en via de Vrijheidsdreef-Radio Oranjelaan. De Boomgaardweg blijft bereikbaar.

Fase 2 - maandag 19 oktober tot en met vrijdag 6 november

In fase 2 wordt de hoofdroute voor fietsers en voetgangers verplaatst van twee kanten van de rotonde naar één kant. De fiets- en voetpaden aan de kant van de Veluwedreef verdwijnen. De nieuwe fiets- en looproute naar de scholen is via de kant van de rotonde met aansluiting op de Parkwijklaan-Eikenstraat. Zo ontstaat er een directer verwachtingspatroon waar het verkeer vandaan komt en het gebruik van de rotonde.

De bekende gele borden geven de omleiding aan. Vanuit het Helen Parkhurst College is er extra begeleiding om de scholieren veilig naar hun bestemming te begeleiden. De rotonde is open voor autoverkeer.