ALMERE - Vanaf maandag 12 februari beginnen we met het definitief inrichten van het openbaar terrein in het Columbuskwartier Noord.

Dit is het gebied tussen de Adriaen Blockstraat, Olivier van Noortstraat en Albert Heijn.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de aanwezige bestrating, aanleggen van de (definitieve) rijweg, trottoir en verlichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf De Waard Grondverzet BV uit Zeewolde. Groenwerkzaamheden in het openbaar gebied zijn seizoensgebonden en worden daarom in het plantseizoen (vanaf najaar 2018) uitgevoerd.

Fasering en duur werkzaamheden

Om de wijk bereikbaar te houden voeren wij de werkzaamheden gefaseerd uit. We beginnen in de Adriaen Blockstraat en werken in de zuidelijke richting van het gebied in de richting van Albert Heijn. Er kunnen zich nog wijzigingen voordoen. Dit is onder andere afhankelijk van de bouw op de aanliggende kavels.

Ten minste één week voor aanvang van de werkzaamheden in uw straat wordt u door de aannemer hierover geïnformeerd. Het streven is de werkzaamheden eind 2020 af te ronden.

Parkeren en aanbieden afval tijdens werkzaamheden

Gedurende de werkzaamheden in uw straat of straatgedeelte is het noodzakelijk dat de straat afgesloten wordt voor al het verkeer. De woningen zijn dan tijdelijk niet bereikbaar per auto. U wordt verzocht om uw auto dan elders te parkeren. Via tijdelijke voorzieningen is uw woning wel te voet bereikbaar.

Voor het doorgaande verkeer plaatsen wij de bekende gele omleidingsborden.

De (bovengrondse) inzameldepots of opstelplaatsen voor uw afvalbak zijn door de werkzaamheden ook tijdelijk niet bereikbaar. Uw bak kunt u in deze periode aanbieden bij de voor u dichtstbijzijnde tijdelijke opstelplaats.

Tijdens de inrichting van het openbaar gebied plaatsen wij ook op diverse locaties definitieve ondergrondse inzameldepots.

Kaart gebied werkzaamheden

Kaart fasering werkzaamheden