ALMERE - De gemeente Almere bouwt bij de Poortdreef een busbaan langs de Flevolijn. Deze busbaan verbindt over een tijdje station Almere Poort en de Hollandse Brug. Het verkeer kan dan extra goed doorstromen, de bussen rijden dan namelijk net als de treinen op een verhoging.


Op de brug komt ook een fietspad. Al met al zorgt de brug dus voor een betere, veiligere en snelle verbinding. Drie bruggen bij elkaar (de tweede gaat over de Olympialaan, de derde ligt direct naast station Almere Poort) zorgen er straks voor dat het andere verkeer de bussen niet meer tegenkomt op de weg.

Wanneer

Van woensdag 21 februari tot oktober 2024 werkt de gemeente aan het bouwen van de brug over de Poortdreef. In deze periode worden er bijvoorbeeld grote funderingspalen neergezet en worden de liggers voor de brug neergelegd.

De bouw zal voor overlast zorgen op de Poortdreef. Vanaf 21 februari sluit de gemeente de Poortdreef ter hoogte van het spoor voor een deel af. De afsluiting is nodig om de brug over de Poortdreef te bouwen. Vooral in de spits kan dit voor overlast zorgen.

Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

Op de Poortdreef van en naar de A6 is gedurende de werkzaamheden maar één rijbaan beschikbaar. Normaal zijn dit er twee. De rijbaan naar Haven is afgesloten, omrijden kan via de Olympialaan. Als je Almere Poort in wilt, dan zijn er twee rijbanen open. Normaal zijn dit er drie.

De afsluitingen kunnen zorgen voor grote drukte op de weg. Volg de omleidingsroute op de kaart om files zo veel mogelijk te voorkomen. Zie daarvoor op de website van de gemeente Almere Werkzaamheden aan de Poortdreef | Almere . De gemeente verwacht dat de werkzaamheden tot half oktober duren.

Op het kaartje staat de omleidingsroute. De brug komt op de Poortdreef bij het spoor, bij de stippellijn. Op de kaart op de website staan ook omleidingsroutes vermeld. Volg deze om files zo veel mogelijk te voorkomen en te vermijden.

Godendreef / Elementendreef

Bewoners van Homeruskwartier en Columbuskwartier kunnen het beste omrijden via de Godendreef. Bewoners van Europakwartier doen dat via de Elementendreef. De gemeente verwacht dat bewoners van Duin zich wel over de Poortdreef kunnen verplaatsen.