ALMERE - In Almere zijn er in één jaar 3000 banen erbij gekomen. De omvang van de werkgelegenheid is nu 81.500 banen in 19.500 vestigingen. Dit is het hoogste aantal in de jonge historie van de stad. De helft van deze toename kwam door de groei van het Almeerse bedrijfsleven en instellingen in de stad. De andere helft bestaat uit nieuwe vestigingen en starters. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde werkgelegenheidsonderzoek 2018 van de provincie Flevoland.

Wethouder Maaike Veeningen ziet hierin een aansporing om zowel voor het bestaande bedrijfsleven als voor het aantrekken van bedrijven het vestigingsklimaat nog verder te verbeteren: “Wij willen uiteraard blijven groeien omdat dit goed is voor onze samenleving. Dat hebben we ook in ons coalitie-akkoord ‘Liefde voor Almere’ aangegeven. In Almere wonen nu ruim 200.000 inwoners en wij willen het aantal arbeidsplaatsen in de stad steeds meer in lijn brengen met het aantal arbeidsplaatsen dat een stad van deze omvang landelijk gemiddeld heeft.”

Voor ondernemers is het van belang dat hun huisvesting op orde is, de dienstverlening van de gemeente hen goed op weg helpt en er voldoende geschikt personeel beschikbaar is. “Om die reden zullen wij ook samen met bedrijfsleven en het onderwijs sterk inzetten op het op elkaar aansluiten van opleiding, scholing en het aanbod aan werk in de stad", aldus wethouder Maaike Veeningen.