ALMERE - De gemeente Almere en bouwbedrijf Ballast-Nedam P&C beginnen op woensdag 1 november aan de bouw van twee nieuwe fietsbruggen op het Spoorbaanpad over de Hoge Vaart en de Lage Vaart. Deze bruggen dragen bij aan de regionale doorfietsroute waar het traject Spoorbaanpad onderdeel van is. Wethouder Julius Lindenbergh en Algemeen Directeur Thom Hienekamp van Ballast-Nedam sloegen symbolisch de eerste paal in de grond.

De oude bruggen, die vastgemaakt zijn aan de spoorbrug van ProRail, zijn in bruikleen bij de gemeente. Ze zijn sterk verouderd en te smal om te voldoen aan de eisen van een doorfietsroute. Als de nieuwe bruggen in gebruik zijn genomen worden de oude bruggen uit gebruik genomen en uiteindelijk verwijderd. Doorfietsroutes zijn ruime fietsroutes waarop comfortabel en zonder oponthoud gefietst kan worden. In Nederland hebben we zo'n 300 kilometer aan doorfietsroutes. De routes zorgen voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties en kunnen een stimulans zijn voor forensen om vaker voor de fiets te kiezen.

Wethouder Julius Lindenbergh: 'Het gaat hier niet alleen om een technische ingreep, dit is een belangrijke impuls om veilig en snel fietsverkeer op deze plek mogelijk te maken. In Almere zorgen we voor balans tussen autoverkeer, fiets, openbaar vervoer en lopen. We zijn daarmee een voorbeeldgemeente als het gaat om excellente bereikbaarheid voor onze inwoners. De bouw van deze twee fietsbruggen levert aan die bereikbaarheid een belangrijke bijdrage.'

Uitvoering van het project

Begin dit jaar heeft de gemeente een aannemer gecontracteerd om het werk op zich te nemen. Dit bedrijf constateerde dat er aanvullende berekeningen nodig waren om de veiligheid en de stabiliteit van de constructie te waarborgen. Daarnaast diende de invloed van de werkzaamheden op het naastgelegen spoor nader te worden onderzocht. Dit extra werk leidde tot een aantal aanpassingen aan het ontwerp. Door deze complexiteit zijn de werkzaamheden later gestart dan oorspronkelijk gepland. De nieuwe fietsbruggen zijn naar verwachting eind 2024 gereed voor gebruik.

Wensen van bewoners

Bewoners in de buurt van de te bouwen bruggen konden hun medewerking aan de 'kunstwerken' (bruggen in vakjargon) verlenen. Deze medewerking vond plaats in de vorm van het meegeven van wensen aan het bouwbedrijf. Zo was een wens om het bestaande fietspad niet te lang af te sluiten en zo min mogelijk bouwverkeer door de wijk te laten rijden. Het transport van bouwmaterialen gaat voor 80% over het water en ook blijft de bestaande fietsbrug tijdens de bouw zo lang mogelijk open.

Werkplan mobiliteits- en infrastructuur Almere

Almere investeert volop in projecten en activiteiten die bijdragen aan goede bereikbaarheid voor de inwoners van de stad. Onlangs heeft het college het geactualiseerde werkplan mobiliteits- en infrastructuur naar de raad gestuurd. Dit bruggenproject is in het werkplan opgenomen. Met de nieuwe bruggen kan het groeiende aantal gebruikers van de doorfietsroute veilig en comfortabel over de Hoge- en Lage Vaartbrug fietsen en wordt de regionale samenhang van het fietsnetwerk verbeterd.

Volg de werkzaamheden in de BouwApp

De bouwer neemt verschillende maatregelen om overlast en hinder te beperken. Zo blijven de huidige bruggen tijdens het werk beschikbaar voor fietsers. Ook worden maatregelen toegepast om het geluid van het heien te beperken. Desondanks zal dit geluid hoorbaar blijven en kunnen bewoners dit als hinderlijk ervaren. Rondom de werkterreinen komen bouwhekken en beveiligingscamera's. Wie wil weten hoe het gaat met de planning, kan daarvoor terecht op almere.nl/fietsbruggen en via de BouwApp.