ALMERE - Wethouder Roelie Bosch en voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken Chris Buijink geven de 100e geldles in Almere aan leerlingen van de Caleidoscoop in Filmwijk.

Op 8 oktober 2018 ging minister Wopke Hoekstra in gesprek met vertegenwoordigers vande gemeente, banken en scholen in Almere over het belang van financiële educatie van jongeren in Almere. Daar werd de gezamenlijke ambitie afgesproken om 100 geldlessen te geven in 2019.

Maandagochtend 2 december was het zover. De 100e gastles! Leerlingen van groep 7 en 8 van de Caleidoscoop in Filmwijk kregen een les met lesmateriaal dat speciaal voor de decembermaand door de gemeente en lokale banken is gemaakt. De lessen werden in duo’s gegeven door Wethouder Roelie Bosch en Chris Buijink (voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken) en door Ivar Dirkmaat (SNS) en Dick van Schalwijk (Rabobank).

Vroeg beginnen
Wethouder Roelie Bosch: “Verstandig met geld omgaan, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. We hebben het afgelopen jaar veel geleerd. We merken dat er veel vragen leven bij jongeren over goed leren omgaan met geld en er behoefte is bij jongeren, docenten, ouders, aan informatie en hulp. Het is mooi dat we nu jongere kinderen met onder andere deze lessen ervan bewust kunnen maken hoe belangrijk het is verstandig met geld om te gaan. Door onze scholen te helpen met het aanbieden van lesmateriaal dragen we ons steentje bij.”

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: ”Ik ben er enorm trots op dat de samenwerking tussen banken en de gemeente zo goed verloopt. Tijdens de Week van het geld zijn er door bankmedewerkers tientallen lessen gegeven met het interactieve spel Cash Quiz van het gezamenlijke bankenprogramma Bank voor de klas. Samen de lessen geven en samen materiaal aanbieden dat past bij wat er lokaal nodig is, zorgt ervoor dat er meerdere malen in het jaar aandacht in de klas is voor goed omgaan met geld.”

Janneke Dronkers directeur van de Caleidoscoop: “Wij willen kinderen leren dat geld voor je maar ook tegen je kan werken. Door kinderen bewust te maken hopen wij dat ze de juiste financiële keuzes kunnen maken op zowel de korte als lange termijn”.

Structurele aandacht voor financiële educatie
De gemeente, banken, scholen en maatschappelijke partners in Almere zetten zich sinds 2018 gezamenlijk in om financiële vaardigheden een structurele plek te geven in bestaande vakken en lessen op scholen in Almere. Door kinderen en jongeren al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!