ALMERE - In november en december gaat de Waterlandseweg ter hoogte van de A6 vier nachten dicht tussen 20.00 uur en 6.00 uur. De op- en afritten 5 (Almere Stad) zijn wel bereikbaar. Aannemer Parkway6 gaat het viaduct over de Waterlandseweg verder afbouwen. In verband met de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers is het noodzakelijk om de Waterlandseweg ter hoogte van de A6 daarvoor in zijn geheel af te sluiten.

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 naar vier keer twee rijstroken. Hiervoor moeten ook de viaducten verbreed worden. In augustus 2018 heeft Parkway6 het oude viaduct over de Waterlandseweg gesloopt. Daarvoor in de plaats bouwt Parkway6 een nieuw en breder viaduct om de aanleg van de extra rijstroken van de A6 te kunnen realiseren. In november en december worden ’s nachts damwanden verwijderd, balken voor op de kolommen ingehesen en de betonnen balken (liggers) geplaatst die het nieuwe viaduct overspannen. Er wordt geen geluidshinder voor de omgeving verwacht door de werkzaamheden.

Nachtelijke afsluitingen

  • dinsdag 13 november 20.00 uur tot 6.00 uur;
  • dinsdag 11 december 20.00 uur tot 06.00 uur;
  • woensdag 12 december van 20.00 uur tot 06.00 uur;
  • donderdag 13 december van 20.00 uur tot 6.00 uur.

Omleidingen
Verkeer vanuit Almere Stad richting Lelystad rijdt via de A6 en kan vervolgens keren bij afrit 3 (Almere Stedenwijk). Verkeer vanuit de richting A27 naar Almere Stad kan via de A6 rijden en vervolgens keren bij afrit Almere Buiten-West. Verkeer vanuit Zeewolde naar Almere Stad rijdt via de A27 en de A6.

Werken in de nacht
Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Omdat er dicht langs de Waterlandseweg gewerkt wordt is het voor de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers noodzakelijk om de Waterlandseweg ter hoogte van de A6 in zijn geheel af te sluiten. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken mag dit laatste alleen in het weekend of in de nacht gebeuren. Het streven is om zo veilig mogelijk te werken, met minimale verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.